Tin kinh tế

Yên Lạc: Năng suất lúa vụ mùa đạt 59 tạ/ha

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Lạc đang tập trung xuống đồng để thu hoạch lúa vụ mùa.

Vụ mùa 2020, huyện gieo cấy 3943,3 ha với các giống chủ lực như: Thiên ưu 8, Đài thơm 8, DQ11, ADI28, nếp N97… Do chủ động áp dụng các tiến bộ KHKT vào tất cả các khâu từ làm đất, gieo cấy, thu hoạch nên năng suất lúa tăng cao. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được 2.500ha diện tích lúa mùa, năng suất ước đạt 59 tạ/ha.

 

 

 

Song song với thu hoạch lúa mùa, bà con nông dân tập trung vệ sinh đồng ruộng và xử lý đất, tiến hành sản xuất vụ đông đảm bảo khung lịch thời vụ. Vụ đông 2020, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 2.780 ha; trong đó các cây trồng chính như: Cây ngô: 1.030 ha; lạc: 18 ha; khoai lang: 225 ha; rau các loại: 700 ha; Đậu tương 653ha; Các cây trồng khác: 154 ha. Để nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế, UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật canh tác…. Huyện chỉ đạo đẩy mạnh và khuyến khích dồn thửa đổi ruộng nhằm đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

 

Thu Huyền

 

Ngày đăng: 24/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*