Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc tinh giản biên chế 81 người từ năm 2015 đến nay

Thực hiện Nghị định số 108 năm 2014 của Chính phủ, Nghị quyết số 31 năm 2017 và số 37 năm 2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ CCVC, người lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, từ năm 2015 đến nay, Yên Lạc đã tinh giản biên chế được 81 người.

 

Trong thời gian qua, việc sử dụng biên chế của UBND huyện Yên Lạc được thực hiện đảm bảo phù hợp theo vị trí việc làm, bố trí CCVC theo trình độ chuyên môn và sở trường công tác. Toàn huyện được giao 67 biên chế công chức năm 2020, trong đó có 09 biên chế chưa sử dụng; Có 2.096 biên chế sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp khác, trong đó có 247 biên chế chưa sử dụng; Số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có 10 người. Thực hiện Nghị định số 108 năm 2014 của Chính phủ, Nghị quyết số 31 năm 2017 và số 37 năm 2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ CCVC, người lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, từ năm 2015 đến nay, Yên Lạc đã tinh giản biên chế được 81 người. Riêng trong năm 2020, huyện tinh giản được 18 biên chế thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhờ vậy, huyện đã đổi mới, nâng cao một bước về chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC và người lao động. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý của huyện được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, nghiêm túc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo cơ bản, có chuyên môn đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức, năng động, nhiệt tình, tích cực tham mưu cho lãnh đạo và xử lý công việc ngày càng đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, CCVC và người lao động luôn gắn bó với quần chúng nhân dân, thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Với đội ngũ cán bộ CCVC và người lao động hiện có, Yên Lạc đang là huyện có số lượng chỉ tiêu biên chế thấp so với các huyện, thành trong tỉnh./.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 22/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*