Xây dựng nông thôn mới

Hội nghị đánh giá tiến độ nâng cao chất lượng NTM giai đoạn 2016-2020 và dồn thửa đổi ruộng giai đoạn 2017-2020.

Sáng ngày 18/9/2020, BTV Huyện ủy Yên Lạc tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng giữ vững và nâng cao chất lượng NTM, giai đoạn 2016-2020 và Ban chi đạo Dồn thửa đổi ruộng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Huấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí là thành viên BCĐ xây dựng giữ vững NTM huyện và thành viên BCĐ Dồn thửa đổi ruộng trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện (tính đến ngày 30/8/2020); Báo cáo kết quả triển khai thực hiện thí điểm dồn thửa đổi ruộng tại 02 xã Hồng Phương và Đại Tự.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã NTM sau khi đạt chuẩn, Yên Lạc đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, cống, rãnh thoát nước thải; cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng tiến bộ KHKT; xây dựng các mô hình trang trại, gia trại sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao..., tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Theo báo cáo, hiện nay xã Liên Châu đã đạt 2/5 tiêu chí, gồm tiêu chí Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và tiêu chí về Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa, qua đó đã đạt 23/29 chỉ tiêu. Hiện nay, tiêu chí về Phát triên sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, xã đã đạt 6/7 chỉ tiêu; Tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đạt 5/7 chỉ tiêu; Tiêu chí Giáo dục & ĐT, Văn hóa, xã đạt 5/5 chỉ tiêu; Tiêu chí Vệ sinh môi trường, xã đạt 3/5 chỉ tiêu; Tiêu chí Hệ thống chính trị, hành chính công, xã đạt 4/5 chi tiêu.

Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, xã Yên Đồng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt xã NTM nâng cao, hiện nay, xã đã đạt 2/5 tiêu chí, đạt 19/29 chỉ tiêu và hiện xã đang tập trung thực hiện đạt 03 tiêu chí còn lại, gồm: tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội; tiêu chí vệ sinh, môi trường và tiêu chí hệ thống chính trị, hành chính công. Trong thực hiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đang lập hồ sơ quy hoạch chi tiết để thực hiện thu hồi và giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng mới nhà lớp học 8 phòng trường Mầm non xã, đồng thời chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hoá thôn Gia và thôn Đông Mẫu. Xã đã xây dựng xong 1,8 km rãnh thoát nước thải. Thực hiện tiêu chí hành chính công, trong thời gian vừa qua, xã đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn và trước hạn 784/801 hồ sơ, đạt 97,9%.

Đối với thôn dân cư NTM kiểu mẫu, hiện nay 17 thôn của 17 xã, thị trấn đang tích cực tập trung thực hiện một số tiêu chí chưa đạt như: tiêu chí hộ nghèo, văn hóa, vệ sinh môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội và củng cố tiêu chí giao thông.

Trong triển khai thực hiện thí điểm dồn thửa đổi ruộng tại 02 xã Hồng Phương và Đại Tự, với phương châm thận trọng, dân chủ, khách quan, đảm bảo từng khâu, từng bước theo đúng quy trình, quy định, huyện đã thực hiện thành công chủ trương dồn thửa, đổi ruộng, đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành những cánh đồng, thửa ruộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giải phóng sức lao động, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đến nay, với sự nỗ lực cố gắng của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện và khắc phục những khó khăn của các tiểu ban thôn và sự đồng thuận, nhất trí cao của đa số nhân dân, nên công tác dồn thửa đổi ruộng ở xã Hồng Phương đã đạt kết quả cao. Xã đã tổ chức giao ruộng ngoài thực địa cho 416 hộ/470 thửa, giảm được 1.508 thửa so với trước khi thực hiện dồn thửa đổi ruộng. Trước khi thực hiện dồn thửa, xã có bình quân 4,8 thửa/hộ, đến nay bình quân mỗi hộ chỉ còn 1,13 thửa. Sau khi dồn thửa đổi ruộng, thửa có diện tích nhỏ nhất là 166 m2, thửa có diện tích lớn nhất là 1.820 m2. Trong quá trình dồn thửa đổi ruộng, nhân dân thôn Phương Nha đã hiến 7.205 m2 đất nông nghiệp để làm đường giao thông, thuỷ lợi; thực hiện cải tạo nâng cấp và xây mới được 9 tuyến đường với chiều dài hơn 3.000 m; làm mới 03 tuyến mương dẫn nước tưới tiêu. Thôn có 28 hộ đóng góp san gạt đồng ruộng.

Xã Đại Tự có 9 thôn đăng ký thực hiện dồn thửa đổi ruộng với diện tích 185,5 ha và đã tổ chức giao ruộng ngoài thực địa cho 1.479 hộ/2.740 thửa/185,5 ha. Trước DTĐR xã có 7.405 thửa, sau DTĐR giảm còn 2.740 thửa, giảm 4.665 thửa so với trước, hiện thửa nhỏ nhất có diện tích 61m2, thửa lớn nhất là 4.078m2…

 

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện các tiêu chí khó đạt trong NTM nâng cao như: tiêu chí văn hóa, môi trường, hộ nghèo, giao thông; một số hạn chế trong công tác DTĐR như: một số hộ dân chưa đồng thuận đối với diện tích hoa màu, việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, vấn đề kinh phí, sau DTĐR cần phải tu sửa, xây mới các tuyến kênh mương phục vụ nước cho bà con sản xuất…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị: BCĐ xây dựng giữ vững và nâng cao chất lượng NTM và Ban chi đạo Dồn thửa đổi ruộng trên địa bàn huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 02 xã NTM nâng cao, trong đó xã Liên Châu hoàn thành trước tháng 12/2020, 17 thôn dân cư đạt NTM kiểu mẫu theo kế hoạch; các cơ quan chuyên môn cần bám sát cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu; tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây xanh, cây bóng mát; các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Trong công tác DTĐR, tiếp tục chỉ đạo 2 xã Hồng Phương và Đại Tự tổ chức DTĐR diện tích đã đăng kí hoàn thành trong năm 2020; phối hợp các cơ quan, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình; tiếp tục xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, ứng dụng cơ giới hóa và tiến bộ KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu câu trồng có giá trị kinh tế cao tăng thu nhập cho người dân.

 

Anh Đào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 19/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*