Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc tăng cường tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Với việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân và tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong thời gian qua, huyện Yên Lạc đã có những chuyển biến rõ rệt trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND huyện Yên Lạc đã ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện, có văn bản đề nghị Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ phối hợp thực hiện pháp luật tiếp công dân. Trước mỗi kỳ tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND huyện đều ban hành văn bản thông báo việc tiếp công dân để công dân biết, liên hệ. Huyện bố trí Trụ sở tiếp công dân với đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị, có phòng tiếp công dân, phòng chờ đủ cho 20 người tại khu trung tâm huyện, giáp đường tỉnh lộ 305 đảm bảo thuận lợi cho công dân đến liên hệ công tác. Ban tiếp công dân của huyện thường trực tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Trong quá trình tiếp công dân, huyện luôn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật từ khâu đón tiếp, hướng dẫn đến khâu trả lời công dân.

Bên cạnh đó, tại 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đang thực hiện tốt pháp luật về tiếp công dân theo chỉ đạo của UBND huyện. Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã bố trí lịch tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tuần; mỗi xã, thị trấn cử 02 công chức, gồm: 01 công chức Văn phòng UBND, 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch xã kiêm nhiệm làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn và thường trực tiếp công dân hàng ngày theo quy định. Lịch tiếp công dân của UBND các xã, thị trấn được công bố trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương, niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân của các xã, thị trấn và được quán triệt đến từng chi bộ trực thuộc.

Hiện nay, toàn huyện có 36 cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó có 34 cán bộ, công chức đã được đào tạo chuyên ngành Luật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức và những người trực tiếp làm công tác tiếp dân nâng cao về trình độ hiểu biết pháp luật và kỹ năng tiếp công dân luôn được huyện coi trọng. Nếu như, năm 2014, UBND huyện chỉ tổ chức 03 lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thì trong năm 2019, UBND huyện đã phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn cấp trên mở 18 lớp với hơn 970 lượt người. Đối tượng tập huấn là Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn huyện; Chủ tịch, cán bộ UBND các xã, thị trấn làm công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn.

Trong 1 năm qua (từ ngày 16/8/2019 đến ngày 15/8/2020), lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức được 23 ngày tiếp công dân định kỳ, 01 lần tiếp công dân đột xuất với 89 lượt công dân. Trong 23 kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện tiếp 13 kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt Chủ tịch UBND huyện tiếp 10 kỳ. Qua các kỳ tiếp, lãnh đạo huyện đã tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết 32 vụ việc, trong đó đã giải quyết xong 26/32 vụ việc. Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã tổ chức 892 ngày tiếp công dân, trong đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp tiếp định kỳ là 524 ngày, Phó Chủ tịch UBND xã tiếp thay Chủ tịch UBND xã là 255 ngày. Các xã, thị trấn đã tiếp nhận 93 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân; chỉ đạo giải quyết xong 73 vụ việc; còn 20 vụ việc đang được tiếp tục giải quyết theo quy định.

 

 

 

Một năm qua, toàn huyện đã tiếp tổng số 1.506 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, tăng 129 lượt so với cùng kỳ. Mặc dù, huyện có số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân ở huyện và ở xã khiếu nại, tố cáo, đề nghị tăng hơn so với cùng kỳ, song tính chất, mức độ khiếu kiện của nhân dân không gay gắt, không phức tạp; nội dung khiếu kiện chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: đất đai, bồi thường GPMB, cấp giấy chứng nhận QSD đất chiếm 79%; lĩnh vực: chế độ chính sách, công tác cán bộ, tình trạng ô nhiễm môi trường chỉ chiếm 21%. Huyện ủy, UBND huyện đã quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung đơn của công dân, qua đó đã giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã tiếp nhận 321 vụ việc công dân yêu cầu giải quyết, trong đó có 83 vụ việc khiếu nại, tố cáo. Huyện đã ban hành 62 văn bản hướng dẫn; trực tiếp hướng dẫn cho 164 lượt công dân, tiếp nhận 95 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Quá trình giải quyết khiếu nại, lãnh đạo huyện chú trọng đối thoại với công dân để xác minh, giải quyết khiếu nại, các tranh chấp về dân sự. Năm 2020 Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức 05 cuộc đối thoại trực tiếp với công dân để giải quyết kịp thời đơn của công dân. Vì vậy, các Quyết định, Kết luận giải quyết đơn sau khi ban hành đã nhận được sự đồng thuận của công dân. Cùng với đó, Thanh tra huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo.

Để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân, huyện Yên Lạc đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao hiếu biết pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, hạn chế số lượng đơn của công dân phát sinh. Bên cạnh đó, huyện sẽ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong đối thoại, quyết liệt giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân. Quá trình thực hiện giải quyết đơn, huyện kiên quyết tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa các cấp trong giải quyết đơn.

 

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 18/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*