Thời sự tổng hợp

Hội nghị ký cam kết với Thường trực Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sáng ngày 17/9/2020, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị ký cam kết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2020 với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thông - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những hạn chế, khó khăn cũng như kiến nghị giải pháp trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020. Cụ thể trong từng lĩnh vực, nội dung cụ thể như: phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công, công tác cải cách hành chính, công tác giải phóng mặt bằng; xử lý lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân; cải tạo, xây dựng hệ thống cống, rãnh để xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh của công dân…

 

 

 

Sau khi thảo luận thống nhất các nội dung, nhiệm vụ của từng địa phương với Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết với Thường trực Huyện ủy về việc giải quyết, hoàn thành một số nhiệm vụ theo các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2020.

 

 

 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy đề nghị: các địa phương cần thực hiện nghiêm các nội dung đã ký kết, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo theo đúng tiến độ; các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn chủ động lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ đã ký kết và báo cáo thường xuyên cho Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là người tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm chính về kết quả thực hiện các nội dung đã ký kết với Huyện ủy; thủ trưởng các phòng ban, cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu cho Huyện ủy – UBND huyện trong lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện cũng như các nội dung ký cam kết ở từng địa phương.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 17/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*