Xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN huyện Yên Lạc thực hiện tốt công tác hợp đồng ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Xác định nguồn vốn là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ và người dân trong huyện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, những năm qua, Hội LHPN huyện Yên Lạc đã làm tốt công tác nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua nguồn vốn ngân hàng CSXH huyện.

 

 

 

           Để chính sách vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt vai trò giám sát xã hội và làm ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách. Trong đó, đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên, phụ nữ; hướng dẫn thành lập và quản lý tổ TK&VV, giám sát việc bình xét công khai các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn; kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ TK&VV về sử dụng vốn vay và đôn đốc hộ vay trả nợ, trả lãi đúng hạn. Phối hợp với Ngân hàng CSXH và UBND các xã, thị trấn xác nhận và đề nghị giải pháp xử lý những khoản nợ, lãi bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và xử lý các trường hợp nợ quá hạn theo hướng dẫn của Ngân hàng CSXH. Duy trì thường xuyên sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn với những nội dung phù hợp và thiết thực đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quản lý nguồn vốn vay cho 154 cán bộ chi hội trưởng và tổ trưởng tổ TK&VV, cung cấp các tài liệu biểu mẫu hướng dẫn để nâng cao nghiệp vụ quản lý và cập nhật các chủ trương, chính sách mới… Thông qua sinh hoạt tổ, chị em hội viên đoàn kết, gắn bó với nhau, từ đó góp phần tập hợp ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Việc bình xét cho vay đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ. 100% tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đúng hợp đồng ủy thác với ngân hàng CSXH. Thông qua 104 tổ tiết kiệm và vay vốn, Hội LHPN huyện Yên Lạc hiện đang quản lý nguồn vốn 128.519 triệu đồng với 3.709 hộ vay, tăng 687 triệu đồng so với cuối năm 2019.

Ngoài ra, để tăng cường nguồn vốn cho vay, đồng thời tạo ý thức thói quen tiết kiệm cho hội viên, Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ viên tham gia thực hành tiết kiệm mỗi tháng từ 10 đến 50 ngàn đồng. Đến nay, đã thu hút được 95% thành viên tham gia gửi tiết kiệm thông qua 100% Tổ TK&VV với số dư tiền gửi là 6.181 triệu đồng.  Các cấp hội tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả nên các khoản nợ đến hạn được trả dứt điểm, việc trả lãi cũng đã được các hộ thực hiện nghiêm túc, kiềm chế tối đa nợ quá hạn phát sinh và giảm nợ quá hạn qua hàng năm. Hầu hết các hộ vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Tính đến đầu năm 2020, tỷ lệ hoàn trả lãi, gốc thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 99,78%. Số hộ nợ quá hạn là 17 hộ với số tiền 283,58 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,22%./.

 

 Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 17/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*