Xây dựng nông thôn mới

Xã Liên Châu phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao trước tháng 11/2020

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã Liên Châu đã đạt 2/5 tiêu chí, gồm tiêu chí Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và tiêu chí về Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa, qua đó đã đạt 23/29 chỉ tiêu.

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã Liên Châu đã đạt 2/5 tiêu chí, gồm tiêu chí Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và tiêu chí về Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa, qua đó đã đạt 23/29 chỉ tiêu. Hiện nay, tiêu chí về Phát triên sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, xã đã đạt 6/7 chỉ tiêu; Tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đạt 5/7 chỉ tiêu; Tiêu chí Giáo dục & ĐT, Văn hóa, xã đạt 5/5 chỉ tiêu; Tiêu chí Vệ sinh môi trường, xã đạt 3/5 chỉ tiêu; Tiêu chí Hệ thống chính trị, hành chính công, xã đạt 4/5 chi tiêu.

 

 

Để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, thời gian qua, xã Liên Châu đã tổ chức thi công xong 1 tuyến đường, chiều dài 0,53km; khởi công 1 tuyến và hoàn thiện xong thủ tục chuẩn bị đầu tư 2 tuyến đường. Xã cũng đã giải toả hành lang an toàn giao thông, không để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng lòng lề đường trái phép và đã tiến hành trồng hoa thanh táo các tuyến đường tại 11/11 thôn dân cư với tổng chiều dài 6,6 km. Hiện nay, khuôn viên nhà văn hoá các thôn đang được xã chỉnh trang, xây bồn hoa để đảm bảo các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, thời gian qua, xã đã tiếp nhận và giải quyết 5.031 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Xã Liên Châu phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao trước tháng 11/2020.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 14/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*