Tin kinh tế

Xã Hồng Phương giảm được 1.508 thửa ruộng sau dồn thửa đổi ruộng tại thôn Phương Nha

Kết quả đạt được từ công tác dồn thửa đổi ruộng tại xã Hồng Phương bước đầu đã mang lại hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. Người dân sau khi nhận ruộng rất phấn khởi, tích cực đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng.

Dồn thửa đổi ruộng là một chủ trương lớn của huyện nhằm khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, tạo ra những ô, thửa ruộng và những cánh đồng mẫu lớn để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Với sự nỗ lực cố gắng của cấp uỷ Đảng, chính quyền xã, sự quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện và khắc phục những khó khăn của các tiểu ban thôn và sự đồng thuận, nhất trí cao của đa số nhân dân, nên công tác dồn thửa đổi ruộng ở xã Hồng Phương đã đạt kết quả cao.

 

 

Sau khi tuyên truyền, vận động, xã có 2 thôn là Phương Nha 1 và Phương Nha 2 đăng ký thực hiện dồn thửa đổi ruộng với diện tích 36,4 ha. Mặc dù đã được hỗ trợ kinh phí từ UBND tỉnh, UBND huyện cho công tác dồn thửa đổi ruộng, song tiến độ thực hiện chậm so với Kế hoạch đề ra. Xã đã tổ chức giao ruộng ngoài thực địa cho 416 hộ/470 thửa, giảm được 1.508 thửa so với trước khi thực hiện dồn thửa đổi ruộng. Trước khi thực hiện dồn thửa, xã có bình quân 4,8 thửa/hộ, đến nay bình quân mỗi hộ chỉ còn 1,13 thửa. Trong đó, xã có 368 hộ có 01 thửa, 48 hộ có 02 thửa ruộng. Sau khi dồn thửa đổi ruộng, thửa có diện tích nhỏ nhất là 166 m2, thửa có diện tích lớn nhất là 1.820 m2. Trong quá trình dồn thửa đổi ruộng, nhân dân thôn Phương Nha đã hiến 7.205 m2 đất nông nghiệp để làm đường giao thông, thuỷ lợi; thực hiện cải tạo nâng cấp và xây mới được 9 tuyến đường với chiều dài hơn 3.000 m; làm mới 03 tuyến mương dẫn nước tưới tiêu. Thôn có 28 hộ đóng góp san gạt đồng ruộng.

 

 

Kết quả đạt được từ công tác dồn thửa đổi ruộng tại xã Hồng Phương bước đầu đã mang lại hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. Người dân sau khi nhận ruộng rất phấn khởi, tích cực đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xã phát triển các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, chuyên canh, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế./.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 14/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*