Đưa NQ của Đảng vào CS

Hội nghị tổng kết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025

BTV Huyện ủy Yên Lạc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Huấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Quốc Bình - UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ ở trên địa bàn huyện.

Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TW, Tỉnh ủy, Huyện ủy về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Huyện ủy Yên Lạc đã tập trung triển khai chuẩn bị kỹ về nội dung các văn kiện, quy trình nhân sự. Do đó, Đại hội Đảng bộ Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành đúng thời gian và đảm bảo các yêu cầu.

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nêu rõ: Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội đã được huyện chỉ đạo chặt chẽ, đầy đủ cả về nội dung và phương pháp; báo cáo chính trị đã tổng kết sâu sắc, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định được phương hướng, mục tiêu, đề ra giải pháp. Các báo cáo kiểm điểm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả mà tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục; gắn việc kiểm điểm cấp ủy với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng huyện tiến tới Đại hội Đảng các cấp được tập trung đẩy mạnh nhằm thông tin, lan tỏa tới cán bộ nhân dân về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; phương châm, chủ đề của Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc xây dựng phóng sự với chủ đề: Đảng bộ Yên Lạc – vững bước trên coi đường mới; phối hợp với các cơ quan Báo, Đài của tỉnh, huyện tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ qua, các phong trào, hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội…

Kết quả Đại hội đã bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trong đó 24 đồng chí tái cử chiếm 63,1%; bầu 14 đồng chí cấp ủy tham gia lần đầu chiếm 36,9%; bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hùng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thông và đồng chí Nguyễn Thị Huấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 07 đồng chí vào Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 27 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội đảng bộ huyện.

 

 

 

Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện đã có 11 tập thể và 24 cá nhân được BTV Huyện ủy Yên Lạc tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 11/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục