Thông tin văn bản

CV: Triển khai thực hiện thông tư số 79/2020 của bộ công an về hướng dẫn tạm hoãn xuất chưa cho nhập

triển khai thực hiện thông tư số 79/2020 của bộ công an về hướng dẫn tạm hoãn xuất chưa cho nhập

Xem nội dung Công văn tại đây

BBT

 

Ngày đăng: 10/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*