Tin kinh tế

Yên Lạc tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cùng với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, huyện Yên Lạc đang thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực, trong đó có giải pháp trợ giúp cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Lạc có 625 doanh nghiệp đang hoạt động, có 1.433 hộ kinh doanh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đã có một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động xuất kinh doanh, hàng tồn kho nhiều, doanh thu ước giảm từ 30 - 35% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, một số cửa hàng phục vụ ăn, uống, giải khát, tạp hoá, karoke, thương mại, dịch vụ… áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nên cũng phải đóng cửa, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân và làm giảm từ 45 - 50% thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

 

 

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cùng với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, huyện Yên Lạc đang thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực, trong đó có giải pháp trợ giúp cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Huyện cũng tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng để thi công các dự án, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 09/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*