Thời sự tổng hợp

Yên Lạc tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021, huyện Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức viên chức và luân chuyển cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở; công chức Địa chính - Xây dựng, Tài chính – Kế toán các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, để qua đó tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian qua, huyện Yên Lạc đã chú trọng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Huyện đã đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp, thực hiện công khai và niêm yết các thủ tục hành chính. Kết quả, từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 25/25 hồ sơ, đạt 100% hồ sơ cấp phép xây dựng; tiếp nhận 4.047 hồ sơ về quản lý đất đai, trong đó giải quyết đúng hạn 365 hồ sơ bằng 9%, giải quyết trước hạn 2.821 hồ sơ đạt 70%, số hồ sơ chưa giải quyết 420 hồ sơ. Về đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh, huyện tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 300/300 hồ sơ đạt 100%. Lĩnh vực Lao động - TB&XH tiếp nhận giải quyết trước hạn, đúng hạn 790/790 hồ sơ đạt 100%. Chứng thực, hộ tịch đã tiếp nhận giải quyết đúng hạn 620/620 hồ sơ đạt 100%. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 738/738 hồ sơ đạt 100% về lĩnh vực Quản lý đất đai; tiếp nhận và giải quyết đúng hạn đạt 100% hồ sơ thuộc các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, hộ khẩu, chứng thực, hộ tịch và Lao động - TB&XH.

 

 

Tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, huyện Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức viên chức và luân chuyển cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở; công chức Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 8 tháng đầu năm 2020, huyện thực hiện luân chuyển điều động, bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Ban QLDAXD&PTCCN huyện, 01 Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện; 01 Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Huyện thực hiện chế độ thôi việc 04 cán bộ, 07 công chức cấp xã; 03 viên chức sự nghiệp giáo dục theo Nghị quyết số 31 ngày 24/10/2017 và Nghị quyết số 37 ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 09/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*