Tin An ninh quốc phong

Xã Hồng Phương diễn tập chiến đấu trị an năm 2014

Xã Hồng Phương vừa tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2014. Tới dự có lãnh đạo huyện Yên Lạc, Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí lãnh đạo xã và đông đảo cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự, dân quân tự vệ và nhân dân trong xã Hồng Phương.

 

 

         Nội dung diễn tập chiến đấu trị an xã Hồng Phương được thực hiện với 3 giai đoạn. Trong đó, ở giai đoạn 1 với nội dung chuyển lực lượng vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng và sang thời chiến xã sẽ diễn tập 2 vấn đề là chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và vấn đề chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến. Ở giai đoạn 2 Tổ chức chuẩn bị tác chiến trị an, xã triển khai thực hiện vấn đề huấn luyện điều chỉnh bổ sung kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch bảo đảm ANCT-TTATXH và các kế hoạch bảo đảm của các ngành, đoàn thể và công tác tổ chức hiệp đồng bảo đảm tác chiến trị an. Ở giai đoạn 3 Thực hành chiến đấu trị an, các lực lượng sẽ tiến hành 2 vấn đề gồm trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu và tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực địch tập kích đường không.

 

        Diễn tập thực binh vận hành cơ chế

 

        Để thực hiện tốt nội dung diễn tập, sau khi nhận được Chỉ thị, Kế hoạch, hướng dẫn của UBND huyện, Ban chỉ đạo diễn tập huyện về tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cấp xã năm 2014, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Phương đã tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu buổi diễn tập và giao cho Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập; xây dựng văn kiện, kế hoạch, nội dung, chương trình; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo và các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức tập luyện nghiêm túc theo đúng trình tự. Buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Lãnh đạo huyện Yên Lạc đã nhấn mạnh sự cần thiết của hoạt động diễn tập chiến đấu trị an cấp xã trong tình hình hiện nay; đánh giá những ưu, khuyết điểm trong quá trình chuẩn bị và diễn tập của xã Hồng Phương. Đánh giá buổi diễn tập của xã đạt loại giỏi.

Thông qua buổi diễn tập chiến đấu trị an tại xã Hồng Phương đã góp phần nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, khả năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể cũng như nhận thức quân sự cho cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Từ đó nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của lực lượng dân quân, công an xã khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

          Kết thúc buổi diễn tập, BCĐ diễn tập chiến đấu trị an huyện Yên Lạc đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu trị an xã Hồng Phương năm 2014.

                                                                           

 Th: Thu Hằng - Đai TT

 

Ngày đăng: 26/09/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*