Thông tin đấu thầu

Thông báo: lựa chọn tổ chức đầu giá quyền sdđ đối vơi 02 thửa đất đồng rút kho thôn gia phúc

lựa chọn tổ chức đầu giá quyền sdđ đối vơi 02 thửa đất đồng rút kho thôn gia phúc
Ngày đăng: 04/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục