Thời sự tổng hợp

Yên Lạc có 10 thôn phải tổ chức bầu lại Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đối với các thôn chưa bầu được Trưởng thôn thì tiến hành bầu lại Trưởng thôn theo quy định. Thời gian tổ chức bầu lại Trưởng thôn thống nhất bắt đầu vào 7h00, ngày 06/9/2020 (chủ nhật).

Ngày 30/8/2020, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch và theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc ngày bầu cử, toàn huyện đã bầu được 144/154 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2025; có 10 thôn chưa bầu được Trưởng thôn, gồm: thôn Nhân Trai, xã Tề Lỗ; thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên; thôn Cốc Lâm, xã Bình Định; thôn Miễu, thôn Gia, thôn Mới xã Yên Đồng; thôn Cẩm Nha, xã Đại Tự; thôn Nhật Chiêu 4, xã Liên Châu; thôn 4, xã Yên Phương; thôn 7, xã Hồng Châu. Hiện nay, đối với các thôn, tổ dân phố đã bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, UBND huyện đang yêu cầu rà soát lại quy trình, kết quả bầu cử, hoàn thiện hồ sơ trình UBND xã, thị trấn phê chuẩn kết quả.

 

 

Đối với các thôn chưa bầu được Trưởng thôn thì tiến hành bầu lại Trưởng thôn theo quy định. Thời gian tổ chức bầu lại Trưởng thôn thống nhất bắt đầu vào 7h00, ngày 06/9/2020 (chủ nhật). Quy trình bầu lại Trưởng thôn thực hiện theo Mục 5, Hướng dẫn số 4838 ngày 19/8/2020 của UBND huyện Yên Lạc.

 

 

 

Trần Biển

 

 

 

Ngày đăng: 03/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục