Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu mới

Hiện nay, huyện Yên Lạc đang đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức đảm nhiệm các nhiệm vụ chính và kiêm nhiệm một số công việc khác, không để chống chéo, không bỏ sót, gắn trách nhiệm chuyên môn với thực tiễn cơ sở và nêu cao ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu mới, huyện Yên Lạc đã thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 144-KH/HU ngày 11/01/2020 của Huyện uỷ Yên Lạc về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Huyện đã mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã, thị trấn và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức. Đến nay, huyện đã cử được 05 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung; cử 12 cán bộ công chức cấp huyện và 09 cán bộ công chức cấp xã học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 04 cán bộ học chuyên viên chính. Huyện đã cử 200 lượt cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc UBND huyện và cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp tập huấn kiến thức về Văn thư - Lưu trữ, Lao động - TB&XH, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý cấp phòng … do Sở Nội vụ tổ chức. Bên cạnh đó, chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục được huyện triển khai thực hiện.

 

 

Hiện nay, huyện Yên Lạc đang đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức đảm nhiệm các nhiệm vụ chính và kiêm nhiệm một số công việc khác, không để chống chéo, không bỏ sót, gắn trách nhiệm chuyên môn với thực tiễn cơ sở và nêu cao ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 31/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục