Thông tin đấu thầu

Xây lắp (bao gồm phá dỡ công trình cũ, xây dựng các hạng mục và cây xanh) trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Yên Lạc

...

Số TBMT

20200875394   -   00

Thời điểm đăng tải 

27/08/2020 17:07

 Số hiệu KHLCNT

20200855917

 Tên KHLCNT

Cải tạo, mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Yên Lạc - Vĩnh Phúc

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z018701 - Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc

 Chủ đầu tư

Kho bạc Nhà nước Vĩnh phúc Địa chỉ: Số 8A, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.386.1253. Fax: 0211.386.2673

 Tên gói thầu

Xây lắp (bao gồm phá dỡ công trình cũ, xây dựng các hạng mục và cây xanh)

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Trụ sở Kho bạc Nhà nước Yên Lạc - Vĩnh Phúc

 Chi tiết nguồn vốn

Vốn từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

330 Ngày

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

27/08/2020 - 17:07

Đến ngày 

06/09/2020 - 17:15

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

 Thời điểm đóng/mở thầu

06/09/2020 - 17:15

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

8.456.953.000 VND (Tám tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu chín trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn)

 Số tiền bảo đảm dự thầu

120.000.000 VND (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Hồ sơ mời thầu

Tệp tin khác:
ban ve Kho bac Yen Lac.rar


Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

 

Nguồn: muasamcong.mpi.gov.vn

 

Ngày đăng: 28/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục