Tin kinh tế

Yên Lạc tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, huyện Yên Lạc đã ban hành nhiều kế hoạch để triển khai thực hiện dồn thửa đổi ruộng gắn với tích tụ ruộng đất; đầu tư, hỗ trợ giống vật nuôi; đồng thời tuyên truyền các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Trong chăn nuôi, huyện tập trung phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Huyện đã quy hoạch được 31 khu sản xuất chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với tổng diện tích 167,3 ha, và đến náy đã có 8 khu chăn nuôi tập trung được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã: Tề Lỗ, Tam Hồng, Hồng Châu, Văn Tiến, Nguyệt Đức, Liên Châu và Đại Tự. Huyện đã hình thành được 01 khu chăn nuôi tập trung quy mô lớn tại xã Liên Châu với diện tích trên 77ha với quy mô chăn nuôi từ 35.000 - 45.000 con lợn thịt, lợn nái ngoại; có 10.000 gà thịt/hộ.

 

 

Hiện nay, chăn nuôi của huyện phát triển khá ổn định, tăng cả về quy mô và chất lượng, dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát. Nếu như năm 2013, tổng đàn lợn của huyện chỉ đạt 48.460 con, đàn gia cầm 96,97 triệu con, bò sữa chỉ có 200 con, thì đến năm 2020, huyện đã tăng đàn lợn lên 68.010 con, tăng đàn gia cầm lên 825 nghìn, đàn bò sữa phát triển lên 780 con. Giá trị sản xuất chăn nuôi ước thực hiện năm 2020 đạt 596,5 tỷ đồng, tăng so với năm 2013.

Đặc biệt, chăn nuôi của huyện đã hình thành được các mô hình có sự liên kết với doanh nghiệp khi giải quyết đầu ra cho sản phẩm như: Công ty Cổ phần chăn nuôi cổ phần Việt Nam, Công ty TNHH Japfa Comfeed VN, Công ty TNHH ĐT&PT chăn nuôi lợn Dabaco, Công ty TNHH Thực phẩm CJVina, Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin; mô hình chăn nuôi bò sữa kết hợp với Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (VinaMilk), Công ty cổ phần sữa Cô gái Hà Lan, Công ty sữa Quốc tế,...

Nhờ hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng cứng hóa và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, máy móc nhằm giảm rủi ro trong NTTS, nên nuôi trồng thủy sản của huyện được phát triển, từ chỗ chăn nuôi quảng canh đã tiến lên quy trình nuôi bán công nghiệp và công nghiệp. Huyện triển khai hỗ trợ cho trên 144 ha cá giống mới và 176 máy sục khí tạo ô xy. Đồng thời hình thành nhiều trang trại nuôi thủy sản thâm canh áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất như mô hình áp dụng công nghệ nuôi cá sông trong ao quy mô 4ha, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế. Hiện nay, năng suất, sản lượng và chất lượng thủy sản của huyện ngày một tăng cao, từ 37,8 tạ/ha năm 2013 lên 44 tạ/ha năm 2020. Giá trị sản xuất thủy sản của huyện năm 2020 ước thực hiện đạt 206,2 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2013.

 

 

Trong thời gian tới, cùng với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, huyện Yên Lạc sẽ tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng chủ lực như: chăn nuôi lợn tập trung; nuôi gà quy mô công nghiệp; chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Huyện tăng cường đầu tư để hình thành các trang trại sinh thái trên cơ sở kết hợp nuôi trồng thuỷ sản với chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, cây dài ngày kết hợp với du lịch sinh thái.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 31/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*