Thông tin đấu thầu

Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới các hạng mục trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

...

Số TBMT

20200866895   -   00

Thời điểm đăng tải 

24/08/2020 13:55

 Số hiệu KHLCNT

20200839100

 Tên KHLCNT

Lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới các hạng mục trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z045788 - UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

 Chủ đầu tư

Ủy ban nhân dân xã Nguyệt Đức, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 Tên gói thầu

Xây lắp (bao gồm chi phí xây lắp )

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới các hạng mục trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 Chi tiết nguồn vốn

Nguồn vốn ngân sách nhà nước, Ngân sách xã và các nguồn vốn Chủ đầu tư huy động hợp pháp khác

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

240 Ngày

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

24/08/2020 - 13:55

Đến ngày 

03/09/2020 - 14:00

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

 Thời điểm đóng/mở thầu

03/09/2020 - 14:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

5.314.900.000 VND (Năm tỷ ba trăm mười bốn triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)

 Số tiền bảo đảm dự thầu

55.000.000 VND (Năm mươi năm triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Hồ sơ mời thầu

Tệp tin khác:
Ban ve UBND Nguyet Duc.pdf


Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: muasamcong.mpi.gov.vn

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục