Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, những năm qua, nhất là trong giai đoạn 2015-2020, UBND huyện Yên Lạc đã tăng cường chỉ đạo, kịp thời giải quyết các “nút thắt” cho từng dự án.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, giai đoạn 2015-2020, địa phương thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho 176 dự án với diện tích 310 ha, tổng số tiền bồi thường trên 460 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều dự án lớn do tỉnh và huyện làm chủ đầu tư như: Dự án cải tạo luồng tiêu Ngũ Kiên, Yên Đồng qua cầu Tam Hồng đến cống tiêu 7 cửa tiêu Nam Yên Lạc, tổng diện tích thu hồi 3,5ha của 116 hộ dân, số tiền bồi thường hỗ trợ trên 8,2 tỷ đồng; dự án đường Vành đai 3 trong quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đoạn Yên Lạc – Bình Dương, diện tích thu hồi 5,4ha của 226 hộ dân; dự án đường nhánh quốc lộ 2C Trung Nguyên đi đường tỉnh 305, diện tích thu hồi 3,8ha của 436 hộ dân, số tiền bồi thường hỗ trợ trên 9,2 tỷ đồng; dự án đường tỉnh 305 (cầu kênh Lũng Hạ - Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức, diện tích thu hồi 3,8ha của 278 hộ dân, số tiền hỗ trợ, bồi thường 10 tỷ đồng.

Dự án đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc,
đoạn Yên Lạc - Bình Dương

Để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, có thêm nhiều công trình dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, từ năm 2015 đến nay, UBND huyện Yên Lạc đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng xong 31 dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư, 10 dự án do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Có mặt bằng sạch, các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành, đưa một số công trình vào hoạt động bảo đảm tiến độ như: Dự án trường tiểu học Tam Hồng I, trường tiểu học Yên Đồng I, công trình nhà văn hóa xã Đồng Cương, nhà văn hóa khu 3 Vĩnh Đông, thị trấn Yên Lạc; khu đất dịch vụ, đất đấu giá các xã: Tam Hồng, Đồng Cương, Trung Kiên, Đại Tự, Bình Định, Liên Châu...

Theo đánh giá của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc, những năm qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đạt nhiều kết quả tích cực song việc triển khai công tác này rất khó khăn. Nguyên nhân là do một số dự án đi qua nhiều hộ gia đình, cá nhân làm trang trại chăn nuôi; nhiều hộ gia đình đổi diện tích đất nông nghiệp, thầu khoán không có hồ sơ địa chính, không có hợp đồng thầu khoán hay một số hộ gia đình làm trang trại tự phát không có chủ trương, chính sách của các cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, một số xã, thị trấn còn để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đất đã giải phóng hoặc tự ý xây dựng các công trình trên đất sau khi có thông báo thu hồi khiến việc xác định tài sản trên đất khó khăn...

Để từng bước gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong dân, thời gian tới, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc sẽ chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân đối với chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức khảo sát, lập phương án bồi thường sát với tình hình thực tế, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Cùng với đó, công khai phương án bồi thường, phân công các nhóm đo đạc, kiểm đếm tài sản gồm chính quyền địa phương, thôn dân cư, các đoàn thể và người dân nhằm bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan. 

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2020, Yên Lạc sẽ tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng xong cho các dự án: Đường Vành đai 3 trong quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đoạn Yên Lạc – Bình Dương, dự án xây dựng cụm công nghiệp Minh Phương, dự án cụm công nghiệp Trung Nguyên, dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc, nâng tổng số dự án hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trong năm 2020 lên con số 17.  

Theo: Thanh Nga (Cổng TTGTĐT T)

 

Ngày đăng: 28/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*