Quy hoạch - Bảng giá đất

Công nhận Khu vực dự kiến hình thành đô thị Trung Nguyên, Đồng Văn và Tề Lỗ, huyện Yên Lạc là đô thị loại V

Công nhận Khu vực dự kiến hình thành đô thị Trung Nguyên, Đồng Văn và Tề Lỗ, huyện Yên Lạc là đô thị loại V

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND công nhận Khu vực dự kiến hình thành đô thị Trung Nguyên, Đồng Văn và Tề Lỗ huyện Yên Lạc là đô thị loại V

Phạm vi, quy mô từng đô thị bao gồm toàn bộ diện tích đất đai tự nhiên của từng xã, cụ thể như sau:

 Xã Trung Nguyên: Diện tích 718,37 ha.

 Xã Đồng Văn: Diện tích 702,56 ha.

Xã Tề Lỗ: Diện tích 405,04 ha.

Các đô thị này sẽ là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một cụm liên xã.

 

Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 28/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*