Xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Lạc chăm lo, phát triển sự nghiệp văn hóa

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Yên Lạc đã tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao trên địa bàn huyện, đặc biệt là Đề án "Phát triển sự nghiệp văn hóa Yên Lạc". Từ những kết quả đạt được đã góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng cuộc sống mới.
Người dân xã Trung Hà, huyện Yên Lạc thường xuyên tham gia luyện tập thể dục -thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe. Ảnh: Trà Hương

 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội cũng như ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa-thể thao được nâng lên.

Các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao (VHVN, TDTT), rèn luyện sức khỏe diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm, chú trọng.

Đến nay, cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn huyện Yên Lạc được đầu tư xây dựng đồng bộ, đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện huyện đang xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Cơ sở vật chất văn hóa cấp huyện với diện tích 41.480 m2, đầy đủ các phòng làm việc, phòng chức năng. Nhà luyện tập và thi đấu môn cầu lông, bóng bàn, luyện tập và thi đấu bắn súng, các sân bóng chuyền, sân tennis, sân vận động thuộc Trung tâm văn hóa huyện đã được cải tạo, sửa chữa, đảm bảo yêu cầu hội họp và tổ chức các sự kiện do huyện tổ chức.

17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã quy hoạch đủ diện tích đất dành cho phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao theo tiêu chí nông thôn mới với diện tích Trung tâm văn hóa thể thao xã 10.000 m2; nhà văn hóa, khu thể thao thôn 800 m2 trở lên; đã xây dựng mới 1 Trung tâm văn hóa xã Đồng Cương, 25 nhà văn hóa - khu thể thao thôn, làng gồm các công trình hội trường, nhà luyện tập thể thao, các phòng chức năng, công trình phụ trợ, sân vận động, sân bóng chuyền, cầu lông…

Toàn huyện đã sửa chữa, nâng cấp 27 nhà văn hóa thôn, đảm bảo trang thiết bị phục vụ hoạt động VHVN, TDTT. Cơ sở vật chất văn hóa tại 17/17 xã, thị trấn, 83/83 làng truyền thống, 154/154 thôn, tổ dân phố đều đạt chuẩn nông thôn mới.

Những năm qua, các Trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa trên địa bàn huyện đều đã phát huy được công năng sử dụng, tổ chức nhiều hoạt động VHVN, TDTT và các hoạt động khác, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; qua đó, đã duy trì hoạt động của 9 CLB chiếu chèo, 194 CLB VHVN, 121 CLB TDTT, 126 CLB gia đình văn hóa, 42 CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống BLGĐ, 17 địa chỉ tin cậy và đường dây nóng, 17 CLB tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Trong đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống… đã từng bước đi vào nền nếp. Việc xét tặng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa hằng năm được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo quy trình, chất lượng, hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa đạt hơn 90%, đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Công tác bảo tồn di tích và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đã được huyện đặc biệt quan tâm. Trong 5 năm qua, 19 di tích xuống cấp được cấp phép đầu tư, tôn tạo, nâng cấp như đền Bắc Cung, chùa Biện Sơn, đền Tranh, đền Khoan Khoáng…

Đồng thời, đã rà soát, khảo sát, đánh giá mức độ xuống cấp của 108 di tích để đề xuất giải pháp trùng tu, tôn tạo; khảo sát, đánh giá văn hóa phi vật thể tại 83 làng truyền thống; rà soát khoanh vùng bảo vệ 8 di tích.

Ban Quản lý di tích xã, thị trấn, tiểu ban quản lý di tích thôn, làng được kiện toàn thường xuyên, chỉ đạo hướng dẫn xây dựng quy chế, kịch bản tổ chức lễ hội theo quy định, đảm bảo công tác an ninh trật tự, không để xảy ra hiện tượng mất cắp di vật, cổ vật, đồ thờ trong di tích. Các lễ hội được thực hiện đúng quy chế, kịch bản đã phê duyệt đảm bảo quy định của pháp luật. Hiện tại, huyện có 242 di tích, trong đó, 11 di tích cấp quốc gia, 97 di tích cấp tỉnh, 134 di tích chưa xếp hạng.

Với những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đạt mục tiêu nông thôn mới nâng cao; trùng tu, tôn tạo một số di tích; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

theo: Báo VP

 

Ngày đăng: 26/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*