Tin kinh tế

Yên Lạc quyết toán đầu tư xong 08 công trình XDCB

Trong tháng 7, huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công 03 dự án; quyết toán đầu tư XDCB xong 08 công trình.

Trong tháng 7/2020, hoạt động của lĩnh vực xây dựng cơ bản và giao thông trên địa bàn huyện Yên Lạc đạt kết quả khá. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh chấp thuận việc điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Tam Hồng; phê duyệt đề án công nhận đô thị loại 5 đối với các xã Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên. Huyện cũng tiếp hành rà soát, tổng hợp các tiêu chuẩn làm cơ sở hoàn thiện đề án thành lập thị trấn Tam Hồng. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra công tác thực hiện quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân theo quy định.

 

 

Trong tháng 7, huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công 03 dự án; quyết toán đầu tư XDCB xong 08 công trình. Các công trình chuyển tiếp của năm 2019 và các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020 được huyện xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ. Chuẩn bị chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, các xã, thị trấn đã tổ chức dọn dẹp, phát quang các vật cản che khuất tầm nhìn gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông.

Công tác bồi thường – GPMB thu nhiều kết quả. Huyện đang tích cực chi trả tiền cho các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện các dự án như: Quản lý nguồn nước ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc địa phận xã Yên Phương; đường nối từ Yên Đồng - Nhật Tiến (xã Yên Đồng) với TL.305 đi Liên Châu; tách rãnh thoát nước hiện hữu ra khỏi CCN thị trấn Yên Lạc. Tiếp tục triển khai thực hiện GPMB các dự án: Quản lý nguồn nước ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc địa phận xã Nguyệt Đức, Yên Phương; đường vành đai 3 tỉnh Vĩnh Phúc, địa phận xã Tam Hồng; cải tạo, nâng cấp và nối dài sông Cà Lồ đến Trạm bơm Nguyệt Đức ; CCN Minh Phương, địa phận xã Nguyệt Đức ; đường nhánh QL2C đi làng nghề Tề Lồ; Quảng trường văn hóa, trung tâm văn hóa TDTT huyện; ....

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 26/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*