Phòng, chống Dịch Corona

Kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện tuần vừa qua

Trong tuần vừa qua (từ ngày 08 – 14/8/2020), các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lạc tiếp tục được chỉ đạo và triển khai có hiệu quả.

UBND huyện đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng, trong cơ sở khám chữa bệnh và các đối tượng nguy cơ cao. Huyện cũng ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các Hội đồng thi THPT năm 2020 thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

 

 

Bên cạnh đó, toàn huyện vẫn tiếp tục điều tra, rà soát các trường hợp nhập cảnh trái phép, tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, đi từ vùng dịch trở về, để hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Kết quả, qua rà soát đã phát hiện 01 trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định với Covid-19, đã cho kết quả xét nghiệm sáng lọc âm tính và hiện đang được cách ly tập trung tại trường Quân sự tỉnh; có 23 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần và hiện đã hết thời gian cách ly theo quy định. Hiện nay, huyện chỉ còn 04 trường hợp đi từ vùng dịch trở về. Các trường hợp trên có sức khỏe bình thường.

Hiện nay, cùng với rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đi từ vùng dịch, tiếp xúc gần với ca bệnh xác định trở về địa phương, huyện Yên Lạc đang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; đồng thời tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 17/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*