Tin kinh tế

Yên Lạc đề ra mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5-7% trong giai đoạn 2020 – 2025

Huyện phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5% - 7% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu và mức tiết kiệm này đạt 8 - 10% trong giai đoạn 2025 - 2030.

 

 

Nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, đồng thời từng bước hình thành thói quen, nâng cao ý thức, kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, huyện Yên Lạc đã xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030. Theo đó, giai đoạn 2020 - 2025, huyện phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5% - 7% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu và mức tiết kiệm này đạt 8 - 10% trong giai đoạn 2025 - 2030. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp. Một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và hộ gia đình là đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển các dự án năng lượng tái tạo như: điện năng lượng mặt trời, điện gió…., khuyến khích ứng dụng các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản xuất, chế tạo các máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, tưới tiêu, khai thác, nuôi trồng thuỷ sản. Cùng với đó, huyện cũng chú trọng phát triển các mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 13/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*