Thời sự tổng hợp

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2020;

Sáng ngày 13/8/2020, UBND huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8/2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Thái Dương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí là thành viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện.

 

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025 (lần 2); Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 2); Báo cáo kết quả phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; Kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 và chương trình mỗi xã một sản phẩm; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 1713/KH-UBND của UBND huyện về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện; Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án do huyện làm chủ đầu tư và một số nội dung liên quan khác.

 

Kết luận tại báo cáo Kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 và chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đề nghị bổ sung Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, mục tiêu việc xây dựng Kế hoạch phải vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện giao; Đề nghị các xã rà soát, đánh giá, so sánh với chuẩn xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu cần phải thực hiện những nhiệm vụ gì để tổ chức thực hiện; Phòng Nông nghiệp & PTNT tiếp tục xây dựng lại kế hoạch, hoàn thành trước ngày 20/8/2020; Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã cần quan tâm thực hiện tiêu chí môi trường. Về Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 1713/KH-UBND của UBND huyện về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã Trung Nguyên giải quyết dứt điểm 40 trường hợp phát sinh vi phạm năm 2020 và đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất làm việc với 06 xã, thị trấn có tiến độ xử lý vi phạm đất đai chậm.

Trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu điều chỉnh bố cục Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 cần bám sát các văn bản của TW, của tỉnh và có sự so sánh với kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020. Về Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá thêm về kết quả thi tuyển giáo viên, quan tâm các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để đưa giáo dục của huyện nhà đi lên, cần đánh giá sâu hơn về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19;

Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công giai đoạn 2016-2020 kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, lần 2, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung các dự án cho phù hợp, giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát bổ sung số liệu; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện các dự án phải báo cáo UBND huyện về đơn vị thực hiện tư vấn, khảo sát thiết kế các dự án.

Báo cáo kết quả phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, hiện tiến độ giải ngân của huyện đạt thấp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các dơn vị, các chủ đầu tư, đến hết tháng 8/2020 phải giải ngân được trên 50%.

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã, thị trấn cho thấy đạt thấp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng TC-KH huyện tham mưu UBND huyện có văn bản thông báo đến UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách năm 2020.

 

Anh Đào

 

 

Ngày đăng: 13/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục