Tin kinh tế

Yên Lạc: Lĩnh vực đất đai, môi trường đạt kết quả cao

Trong tháng 7, huyện đã thực hiện cấp 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất 11 hồ sơ; đính chính 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong tháng 7/2020, lĩnh vực đất đai và môi trường trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc. UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án các công trình như: Cải tạo, nâng cấp và nối dài sông Cà Lồ cụt đến trạm bơm tiêu Nguyệt Đức; xây dựng xuất tuyến 22KV lộ 472E25.10; đường nối từ đường Yên Đồng - Nhật Tiến (xã Liên Châu) với TL.305 đi Liên Châu; cải tạo, nâng cấp mở rộng đoạn nối từ TL.303 qua làng nghề Tề Lỗ đi đường nhánh QL2C- Mả Lọ; đường giao thông từ đê Trung ương (dốc Đài Chiến thắng) đi đê Bối, xã Đại Tự; đường giao thông huyện Yên Lạc tuyến kết nối đê Trung ương đi đê Bối xã Đại Tự đến xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. Huyện cũng đã thành lập Tổ xử lý vi phạm đất đai tại xã Đồng Văn.

Trong tháng 7, huyện đã thực hiện cấp 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất 11 hồ sơ; đính chính 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

 

 

 

Trong hoạt động môi trường, toàn huyện đã đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường; rà soát, đăng ký lại danh mục các thủy vực tiếp nhận nước thải phải nạo vét, xử lý trên địa bàn huyện; triển khai phân kỳ đầu tư theo từng năm và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư; hướng dẫn các xã, thị trấn khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư của các dự án. Chỉ đạo triển khai xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước năm 2020 theo chỉ tiêu được giao là 46,2km, đến nay đã xây dựng xong 18,6km.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 10/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*