Đưa NQ của Đảng vào CS

YÊN LẠC LẤY TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA LÀM ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Yên Lạc là một trong những trung tâm sinh tụ của người Việt cổ với di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu nổi tiếng cả nước, thể hiện đầy đủ cả 4 giai đoạn phát triển liên tục của văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn - thời Hùng Vương dựng nước.
 

 

Mảnh đất Yên Lạc hiện còn lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc; năm 2018, Tháp gốm men chùa Trò xã Yên Phương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc cần được bảo tồn và phát huy giá trị.

 

Diện mạo đô thị Yên Lạc đang từng ngày khởi sắc. Ảnh: Khánh Linh
 

 

Yên Lạc còn tự hào là quê hương có truyền thống văn hóa, hiếu học và học giỏi, với nhiều bậc danh nhân nổi tiếng như: Trạng nguyên Phạm Công Bình, Thượng thư Lê Ninh, Đại học sĩ Nguyễn Tông Lỗi và nhiều danh nhân nổi tiếng khác.

Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ giang sơn đất nước, nhân dân Yên Lạc luôn luôn anh dũng, kiên cường, bất khuất. Đặc biệt, trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Yên Lạc đã có những đóng góp to lớn cả về sức người và sức của để bảo vệ quê hương, đất nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

 

Hạ tầng, nhất là giao thông được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Khánh Linh
 

 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Yên Lạc tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, Yên Lạc tự hào là quê hương của cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – biểu tượng cho lớp lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, đi đầu trong “đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong nông nghiệp” ở Việt Nam, là tấm gương cho lớp lớp lãnh đạo, các thế hệ sau noi theo.

Yên Lạc cũng là địa phương luôn đi đầu trong các phong trào như : Bê tông hóa giao thông nông thôn, đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng trên tất cả các tuyến đường liên xã, là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận nông thôn mới và hiện đang đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

Phát huy truyền thống của quê hương và những thành tựu đạt được trong những nhiệm kỳ trước, 5 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Yên Lạc đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực:

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các làng nghề và cụm công nghiệp được chú trọng đầu tư, mở rộng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động với thu nhập ổn định.

Các ngành dịch vụ phát triển nhanh, nhất là dịch vụ thương mại. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; quan tâm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. 100% các xã trong huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, góp phần làm thay đổi nhanh chóng diện mạo của huyện.

Song song với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng có bước phát triển khá toàn diện. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều khởi sắc. Nhiều công trình văn hóa, phúc lợi được đầu tư, hoàn thành.

Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, hiện còn dưới 1% theo tiêu chí mới. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được tăng cường củng cố; đời sống vật chất, tinh thần của người dân Yên Lạc ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, coi trọng. Đảng bộ huyện đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo theo hướng nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở được tăng lên; hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả. Năm 2015, Yên Lạc vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2.

Kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng và phấn khởi, tuy nhiên, Yên Lạc còn một số nhiệm vụ chưa đạt như mong muốn:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có những sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, chưa xây dựng được thương hiệu. Dịch vụ thương mại và các làng nghề truyền thống phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao.

Là huyện đầu tiên về đích nông thôn của tỉnh, nhưng việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý về đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường còn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xây dựng và phát huy giá trị của khu di tích khảo cổ Đồng Đậu và các di sản văn hóa chưa được như mong muốn. An ninh trật tự ở một số xã còn tiềm ẩn phức tạp...

Công cuộc đổi mới và xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, toàn diện sẽ tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức cho cả nước và cho tỉnh Vĩnh Phúc. Là huyện trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh, Yên Lạc có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển ngành nông nghiệp - thủy sản, thương mại - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái nhưng cũng có không ít cơ hội phát triển công nghiệp, du lịch dịch vụ đang mở ra.

Để Yên Lạc thực sự phát triển bền vững, thời gian tới, huyện cần chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi về đất đai màu mỡ, nhiều ao hồ đầm cùng dải đất ven sông Hồng phì nhiêu rộng lớn, người dân cần cù chịu khó, có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp; đặc biệt huyện còn có vị trí địa lý gần những thị trường có nhu cầu tiêu thụ mạnh các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nông nghiệp sạch như Hà Nội, Vĩnh Yên, Sơn Tây, Việt Trì....

Hơn nơi nào hết, Yên Lạc cần đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thu hút đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào nông nghiệp nhằm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao gắn với thương hiệu của địa phương như chuối tiêu hồng, rau quả an toàn, các loại cây sản xuất hàng hóa, hoa cho giá trị kinh tế cao như tỏi đen Yên Phương…

Chú trọng phát triển chăn nuôi, nhất là các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại, phát triển đàn bò sữa, bò thịt, chăn nuôi lợn... Khai thác có hiệu quả diện tích mặt nước chăn nuôi thâm canh tại các xã vùng trũng để phát triển thủy sản.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Quan tâm chỉnh trang, phát triển các đô thị hiện có và thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo quy hoạch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất để thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư yên tâm triển khai các dự án đầu tư. Quan tâm phát triển các làng nghề truyền thống.

Quan tâm kiểm tra rà soát các cụm công nghiệp đã được cấp phép đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm vấn đề môi trường. Kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm môi trường, các dự án chậm triển khai, các dự án không phép. Kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, trả lại mặt bằng, trả lại môi trường trong sạch, thông thoáng cho người dân...

Với truyền thống hiếu học của mình, Yên Lạc cần tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chú trọng công tác khuyến học khuyến tài, đưa phong trào học và tự học trở thành thói quen, nếp sống của mỗi người dân. Trước mắt tập trung nâng cao chất lượng đại trà, khôi phục lại chất lượng mũi nhọn, đưa giáo dục Yên Lạc trở lại vị thế tốp đầu các địa phương như nhiều năm qua.

Nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân là mục tiêu quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện. Chính vì vậy, huyện cần đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường sống, môi trường sinh hoạt, học tập và vui chơi của nhân dân. Chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tích cực giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12), gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở để xây dựng Đảng bộ huyện thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Làm tốt công tác quân sự địa phương, tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ ma túy, cờ bạc; tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trong công tác giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và những thành tích đã đạt được, bằng sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực không ngừng, tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Yên Lạc sẽ thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

HOÀNG THỊ THÚY LAN

(Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh)

 

Ngày đăng: 10/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục