Phòng, chống Dịch Corona

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Để tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc yêu cầu:

Thời gian qua, các cấp, các ngành đã rất nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đạt được những kết quả quan trọng. Từ ngày 4/4/2020 đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Yên Lạc chưa ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong nước, từ ngày 25/7/2020 đến nay đã ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, trong đó tâm dịch là Đà Nẵng, nhưng chưa xác định được nguồn gốc lây nhiễm. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, đợt dịch này do một loại chủng vi rút mới, có tốc độ lây lan nhanh. Theo thống kê, từ ngày 01/7/2020 đến nay huyện Yên Lạc có trẽn 535 người dân đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam trở về. Mặt khác, sau thành công trong công tác phòng chống dịch, một bộ phận cán bộ, người dân có biểu hiện chủ quan, do vậy, nguy cơ huyện Yên Lạc xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 là rất lớn. Để tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc yêu cầu:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị phải coi phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay; cần đặc biệt cảnh giác không được chủ quan, lơ là, theo dõi sát, quản ly tốt tình hình nhưng cũng không gây hoang mang, mất ổn định; phát huy kết quả, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, điều hành trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua để tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giám sát, phát hiện, kiểm soát và xử lý nhanh chóng, hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, chủ động ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện.

Người đứng đầu các cấp uỷ đảng trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân phòng, chống dịch; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị.

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị:

Theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng mức độ nguy cơ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid- 19, Bộ Y tế. Chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng các kịch bản về phòng chống dịch; tập trung tăng cường năng lực xét nghiệm những trường hợp nghi nhiễm Covid-19 để có biện pháp xử lý nhanh, kịp thời.

Đảm bảo thực hiện nghiêm các quy trình phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung đối với người đến cách ly và người phục vụ trực tiếp tại các cơ sở cách ly, phải xác định đây là các đối tượng có nguy cơ cao làm trung gian mang mầm bệnh ra ngoài cộng đồng.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra, trong đó thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi tổ chức kỳ thi.

Tổng rà soát, phát hiện những người nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện và đưa vào khu cách ly; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh, cư trú trái phép trên địa bàn. Địa phương nào không phát hiện, để người nước ngoài nhập cảnh trái phép trú ngụ trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng chống dịch Covid-19 để nhân dân thực hiện, yên tâm, không hoang mang trước diễn biến dịch bệnh trong tình hình mới.

UBND huyện báo cáo hàng ngày tình hình, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy việc lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 07/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*