Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), xã NTM sau khi đạt chuẩn, Yên Lạc đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, cống, rãnh thoát nước thải; cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụngtiến bộ KHKT; xây dựng các mô hình trang trại, gia trại sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao..., tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.
 
Hệ thống đường giao thông ở huyện Yên Lạc được đầu tư hiện đại, góp phần phát triển KT-XH

 

 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh nước thải sinh hoạt ở các xã, thị trấn nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường.

 

 

 

Nhà máy nước sạch Liên Châu công suất 2000m3/ngày, đêm đảm bảo cung cấp nước sạch cho xã Liên Châu và xã Hồng Phương (Yên Lạc).

 

 

 

 

Nông dân xã Đại Tự chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao.

 

 

 
Cơ giới hóa đồng bộ, đưa các giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất.

 

 

 

 

 

Nhiều hộ dân ở xã Liên Châu phát triển kinh tế trang trại với quy mô lớn, hiện đại.

 

 

 

 

 

Diện mạo nông thôn mới Yên Lạc ngày một khởi sắc.

 

 

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các tầng lớp nhân dân tham gia sôi nổi.

 

 

 
 
Theo: BVP

 

Ngày đăng: 31/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*