Xây dựng nông thôn mới

Hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị

Trong 5 năm qua (2016-2020), mặc dù sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Lạc diễn ra trong điều kiện không thuận lợi như mưa bão, ngập úng, dịch bệnh, giá cả thị trường nông sản không ổn định..., song nhờ đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường ứng dụng KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh góp phần nâng giá trị tăng trưởng bình quân vẫn đạt 0,9%, từng bước hình thành các mô hình sản xuất an toàn theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm và có thương hiệu.
Trên địa bàn huyện Yên Lạc xuất hiện nhiều mô hình cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Ảnh Hải Nam

 

Bám sát chủ trương của Trung ương, của tỉnh về Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện Yên Lạc chỉ đạo các địa phương đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường ứng dụng KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi; triển khai, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua đó, nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng được đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị trên 1 ha canh tác đạt hơn 150 triệu đồng, tăng 5,4 triệu đồng so với năm 2015. Ước giá trị sản xuất nông-lâm- thủy sản năm 2020 đạt gần 1.500 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực trồng trọt, huyện triển khai các mô hình hỗ trợ của tỉnh như sử dụng giống lúa chất lượng, sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo VietGAP ứng dụng công nghệ cao; phối hợp với Sở Khoa học& công nghệ thực hiện 2 mô hình: Sản xuất chuối tiêu hồng tại xã Liên Châu và trồng ớt xuất khẩu tại xã Nguyệt Đức; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng màu sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Qua đó, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh như: Vùng sản xuất cây bí đỏ tập trung trong vụ Đông ở các xã: Tề Lỗ, Trung Nguyên; vùng sản xuất rau gia vị tại thị trấn Yên Lạc; vùng sản xuất cà chua tại xã Đại Tự; mô hình trồng cây dược liệu tại các xã: Hồng Châu, Đại Tự; sản xuất rau an toàn ở các xã: Hồng Phương, Đại Tự, Liên Châu, Nguyệt Đức, Văn Tiến cho thu nhập cao.

Toàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như mô hình bưởi diễn, cam đường canh tại xã Trung Kiên với quy mô 8ha/hộ; mô hình bưởi diễn, mít, nhãn xã Liên Châu với quy mô 4ha/hộ cho thu nhập trên 600 triệu đồng/hộ/năm.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện chỉ đạo phát triển chăn nuôi GSGC theo hướng trang trại quy mô lớn, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất; triển khai thực hiện hỗ trợ mua mới và thay thế 1.000 con lợn nái ngoại.

Đến nay, tỷ lệ bò lai Sind, Brahman, BBB, lợn lai siêu lạc của huyện chiếm trên 98% tổng đàn; hình thành khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, áp dụng công nghệ chuồng kín, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh và liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Liên Châu với quy mô thường xuyên từ 35- 45 nghìn con lợn thịt, lợn nái ngoại, 10.000 gia cầm/hộ.

Tại các xã: Đồng Văn, Bình Định, Tề Lỗ, Nguyệt Đức, Yên Đồng, Tam Hồng, Trung Hà, Trung Kiên, Liên Châu nhiều trang trại chăn nuôi từ 500-1.000 lợn thịt, trên 10.000 gà, vịt siêu trứng, 20-25 bò sữa cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Sản xuất thủy sản được phát triển theo hướng mở rộng diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh và áp dụng công nghệ nuôi mới; nhiều giống mới, kết hợp công nghệ tiên tiến được đưa vào sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao.

Huyện phối hợp với Chi cục Thủy sản triển khai hỗ trợ mô hình nuôi cá giống mới, nuôi thâm canh cá trắm cỏ trong ao, thực hiện thả bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản trên dòng sông Phan.

Đến nay, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình nuôi cá thâm canh tại các xã: Yên Đồng, Yên Phương, Tam Hồng, Liên Châu và thị trấn Yên Lạc cho thu nhập 180-200 triệu đồng/ha/năm; 1 mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ “Sông trong ao” tại xã Đồng Văn, quy mô 4ha cho thu nhập từ 1,2-1,5 tỷ đồng/năm.

Hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, quy trình kỹ thuật tiên tiến để thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ.

Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, phát triển sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện dồn thửa đổi ruộng ở những địa bàn nông dân có nhu cầu; khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa chuyên canh, ứng dụng công nghệ trong khâu sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Duy trì diện tích gieo trồng khoảng 13.000ha, đảm bảo sản lượng lương thực từ 60- 65 nghìn tấn. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, rau, hoa có giá trị kinh tế cao.

Đưa các giống lúa, cây trồng có chất lượng, năng suất cao thay thế các giống cũ; chuyển đổi một số diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây thức ăn gia súc phục vụ chăn nuôi. Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với đó, huyện chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, xa khu dân cư; phát triển mạnh chăn nuôi bò sữa, bò thịt ở các xã vùng bãi ven sông Hồng; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh bảo vệ sản xuất chăn nuôi.

Tập trung phát triển nuôi thủy sản theo hướng thâm canh, sử dụng thức ăn công nghiệp; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và giống mới trong nuôi trồng thuỷ sản; xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi cá theo công nghệ sông trong ao; cải tạo diện tích đất trũng sản xuất một vụ lúa không ăn chắc sang một vụ lúa, một vụ cá.

Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, duy trì tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 1,8-2%/năm; 50% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 100% số xã có thôn đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo: Mai Liên (Báo VP)

 

Ngày đăng: 30/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*