Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc: Bảo đảm tỷ lệ cấp ủy viên nữ trong nhiệm kỳ mới

Nghị quyết số 26, Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đề ra mục tiêu đến năm 2030 là phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%. Còn Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị yêu cầu: Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đến nay, tất cả các chi, đảng bộ cơ sở huyện Yên Lạc đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả công tác nhân sự bầu cử tại đại hội cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy có chuyển biến tích cực, tăng cả về chất và số lượng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Văn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo báo  cáo đánh giá của Huyện ủy Yên Lạc, toàn huyện có 59 chi, đảng bộ cơ sở. Tính đến ngày 18/6/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã hoàn thành tổ chức đại hội. Các báo cáo chính trị trình tại đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác nhân sự đại hội được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu, nhất là cơ cấu cán bộ nữ theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, trong số 237 đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn khóa mới, thì có đến 61 đồng chí nữ, chiếm tỷ lệ 25,7%, tăng 4,7% so với nhiệm kỳ 2015-2020; 43 đồng chí dưới 35 tuổi, chiếm 18,1%; 48 đồng chí trong độ tuổi từ 35-40 tuổi, chiếm 20,3%; 105 đồng chí trong độ tuổi từ 40-50 tuổi, chiếm 44,3% và 41 đồng chí trên 50 tuổi, chiếm 17,3%, giảm 41 đồng chí so với khóa trước. Về trình độ chuyên môn, tỷ lệ các ủy viên ban chấp hành khóa mới có trình độ thạc sĩ, đại học đều cao gấp đôi khóa trước và độ tuổi bình quân của cấp ủy khóa mới là 40,9 tuổi, trẻ hơn 7 tuổi so với khóa trước. Đối với 42 chi, đảng bộ cơ quan, đại hội đã bầu được 62 cấp ủy viên, trong đó có 41 đồng chí tái cử, 21 đồng chí tham gia lần đầu. Số cấp ủy viên nữ là 16 đồng chí, chiếm gần 26%.

Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở cũng bầu đủ 269 đại biểu chính thức, 27 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến thời điểm này, Yên Lạc đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 8/2020; đặc biệt, huyện đã thực hiện xong quy trình nhân sự, trong đó có dự kiến số cán bộ nữ tái cử và tham gia lần đầu trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đảm bảo số lượng và chất lượng.

Theo: Thanh Nga (Cổng TTGTĐT T)

 

Ngày đăng: 30/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*