Phòng, chống Dịch Corona

Công văn hoả tốc: Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Công văn hoả tốc: Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Xem Nội dung Công văn tại đây

 

Ngày đăng: 27/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*