Đưa NQ của Đảng vào CS

Huyện uỷ Yên Lạc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 20/7/2020, Huyện uỷ Yên Lạc tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, về phía tỉnh có đồng chí Kim Quốc Tuấn – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Lưu Văn Minh - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy. Các đồng chí Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư TT HU, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Tú – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát Đảng bộ huyện đạt được những kết quả tích cực; Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm, quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của đảng viên; ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp uỷ trong huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo UBKT tham mưu để ban hành quy chế làm việc của UBKT và các quy chế về phối hợp hoạt động giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan. Qua đó làm cho công tác kiểm tra của cấp uỷ, UBKT được thực hiện bảo đảm nguyên tắc, có hiệu quả chất lượng. Hằng năm các cấp uỷ đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, từ đó làm căn cứ để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong Điều 30 Điều lệ Đảng và bảo đảm theo yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng hàng năm của Đảng bộ; đồng thời thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát do Tỉnh uỷ yêu cầu tự kiểm tra, giám sát báo cáo. Công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp uỷ, UBKT trong huyện thực hiện khá đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm, từng bước đem lại hiệu quả cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

 

Trong nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 64 tổ chức đảng, 28 đảng viên; giám sát đối với 14 đảng viên, 41 tổ chức đảng cấp dưới. Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra được 12 đảng viên, 371 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát đối với 02 đảng viên, 244 tổ chức đảng cấp dưới. UBKT Huyện uỷ đã kiểm tra được 35 đảng viên, 16 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới được 16 tổ chức; thực hiện giám sát đối với 32 tổ chức đảng; kiểm tra 17 tổ chức đảng về công tác quản lý và sử dụng tài chính Đảng. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc và thủ tục, quy định của Đảng; tổ chức Đảng, đảng viên bị xem xét kỷ luật đã thấy rõ khuyết điểm của mình và chấp hành nghiêm hình thức xử lý; các trường hợp sau thời gian bị xử lý kỷ luật đã quyết tâm rèn luyện, tiến bộ và khắc phục những thiếu sót. Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo tổng kết đã trình bày tại hội nghị; đồng thời tham luận góp ý và làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo; nêu một số biện pháp giải quyết đơn tố cáo, kiến nghị đối với đảng viên và cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kim Quốc Tuấn - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; qua đó, đồng chí đề nghị tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, học tập, phổ biến các văn bản cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, chú ý kiểm tra, giám sát những ngành, lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh tiêu cực, đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 20/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*