Thời sự tổng hợp

Hội nghị thường kỳ tháng 7/2020 UBND huyện Yên Lạc

Sáng ngày 17/7/2020, UBND huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 7/2020 để bàn và thông qua các nội dung chương trình công tác thàng 7/2020 và một số nội dung khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; báo cáo tiến độ kết quả thực hiện xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu; báo cáo tiến độ, kết quả vận động xây dựng cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất đạt 4.897,1 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2020 là 11.188 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: sản xuất Nông-Lâm-TS đạt 1.466,1 tỷ đồng, đạt 98,5%, tăng 4%; Công nghiệp-XDCB là 5.951,5 tỷ đồng, đạt 95,9%, tăng 5,1%; các ngành dịch vụ đạt 2.770,4 tỷ đồng, đạt 93,7%, tăng 0,5%. Công tác văn hóa- xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp quan tâm. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo…

 

 

Kết luận các nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đề nghị các cơ quan nghiên cứu, điều chỉnh lại nội dung đánh giá sâu hơn, gửi lại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chậm nhất vào ngày 18/7/2020 để bổ sung nội dung báo cáo; Nội dung khái quát của báo cáo cần thể hiện được việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Các chỉ tiêu trong báo cáo cần bám sát theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Về Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, Chủ tịch UBND huyện đề nghị xem xét, điều chỉnh chính xác các tiêu chí đã đạt và chưa đạt; đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện của các xã Liên Châu, Yên Đồng và của các thôn thực hiện thôn dân cư kiểu mẫu của các xãnhận định, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc; Về nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tiếp theo yêu cầu chỉ rõ những giải pháp cụ thể sẽ thực hiện đối với từng tiêu chí. Yêu cầu Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tiếp thu các ý kiến tham gia, nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo gửi Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thái Dương cho ý kiến chậm nhất vào ngày 20/7/2020, hoàn thiện gửi Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đối với Báo cáo kết quả vận động và tiến độ xây dựng cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức làm việc trực tiếp với UBND xã Liên Châu, thống nhất điều chỉnh số liệu đăng ký xây dựng rãnh thoát nước của xã Liên Châu; báo cáo cần nghiên cứu điều chỉnh đánh giá lại; Nội dung báo cáo cần thể hiện được một số nội dung: ngắn gọn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá về những kết quả đạt được cần so sánh với chỉ tiêu được giao (chỉ đánh giá kết quả thực hiện năm 2020); kinh phí thực hiện; kết quả rà soát các thủy vực cần nạo vét; đánh giá khái quát chung những ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 17/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục