Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc bứt phá với 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 16 thôn đạt thôn dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2020

Được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM năm 2015, xong xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài; là quá trình thường xuyên và liên tục để hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, trong 5 năm qua, Yên Lạc đã tạo điểm nhấn khi tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM, xã NTM sau đạt chuẩn.

Được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM năm 2015, xong xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài; là quá trình thường xuyên và liên tục để hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, trong 5 năm qua, Yên Lạc đã tạo điểm nhấn khi tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM, xã NTM sau đạt chuẩn. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ bứt phá với 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 16 thôn đạt thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Nhiều tiêu chí đã được các xã nâng cao như: tiêu chí Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất Văn hóa, tiêu chí Thu nhập, Hộ nghèo, tiêu chí Môi trường.

 

 

Để nâng cao tiêu chí môi trường nông thôn, Yên Lạc đã đầu tư 65 bãi xử lý rác thải, đưa 9 lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên vào hoạt động tại các xã, thị trấn; xây dựng, cải tạo hơn 70 km cống, rãnh thoát nước thải, qua đó đã khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

Với chủ trương “mỗi xã phát huy một thế mạnh”, Yên Lạc đã cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất kém hiệu quả sang xây dựng các mô hình trang trại, gia trại sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình giống cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất tại vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: trồng bí đỏ ở xã Tề Lỗ, Tam Hồng; trồng chuối tiêu hồng, bưởi năm roi ở Liên Châu, Hồng Châu, Nguyệt Đức; lúa lai cao sản, đậu tương ĐT 26, cà chua lai ghép, dưa hấu ở các xã: Hồng Châu, Đại Tự; trồng cây ăn quả ở xã Trung Kiên, Liên Châu … cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/ha. Các mô hình trang trại và phát triển kinh tế hộ ngày càng được mở rộng. Huyện đã có 5 ha mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ “sông trong ao” đem lại hiệu quả kinh tế cao và đang hình thành các HTXNN kiểu mới chuyên sản xuất, kinh doanh nông sản sạch, có liên kết từ khâu sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, giá trị thu được trên 1 ha canh tác của huyện đã đạt 150,5 triệu đồng, tăng 5,4 triệu đồng so với năm 2015.

 

 

Công tác dồn thửa, đổi ruộng cũng tạo dấu ấn, khi có 215 ha diện tích đất nông nghiệp của hai xã Hồng Phương và Đại Tự được dồn - đổi, tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trên đồng ruộng.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng NTM đã góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn, nâng cao một bước đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân và thực sự tạo được niềm phấn khởi, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào Đảng.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 16/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*