Xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả tích cực từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Yên Lạc

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, huyện Yên Lạc đã ban hành nhiều kế hoạch để triển khai thực hiện dồn thửa đổi ruộng gắn với tích tụ ruộng đất; đầu tư, hỗ trợ giống vật nuôi; đồng thời tuyên truyền các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Huyện đã thực hiện hỗ trợ giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện thực tế vào sản xuất, trong đó đã hỗ trợ 510.435 kg lúa giống gieo trồng, 44.864 kg ngô biến đổi gen, đưa nhiều giống cây trồng vào vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa tập trung. Huyện cũng hỗ trợ cho 742,5 ha rau quả hàng hóa an toàn theo hướng VietGAP, hỗ trợ mua 247 máy nông nghiệp nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất. Với chính sách hỗ trợ này, trồng trọt của huyện được phát triển ổn định, cơ cấu giống cây trồng và diện tích sản xuất các giống lúa chất lượng được tăng lên, dần thay thế cho các giống lúa cũ.

 

 

 

Đặc biệt, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đỏi lao động nông thôn, huyện Yên Lạc đã hình thành được một số mô hình trồng trọt sản xuất ứng dụng công nghệ cao bước đầu cho hiệu quả. Nếu như năm 2013, toàn huyện chưa có mô hình trồng trọt sản xuất ứng dụng công nghệ cao nào, thì đến năm 2020, huyện đã có 01 doanh nghiệp, 03 HTX rau an toàn, rau Visa, nông sản hữu cơ, có 10 hộ nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình nhà lưới với tổng quy mô 2,85 ha, sản xuất các loại rau, củ, quả chất lượng.

Chăn nuôi của huyện cũng được phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp. Chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư đã giảm dần, huyện đã quy hoạch được 31 khu sản xuất chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, và đến nay có 8 khu được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại 7 xã. Đặc biệt, trong chăn nuôi, huyện đã hình thành được 01 khu chăn nuôi tập trung quy mô lớn tại xã Liên Châu với diện tích trên 77ha, thường xuyên từ 35.000-45.000 con lợn thịt, lợn nái ngoại. Giá trị sản xuất chăn nuôi của huyện ước thực hiện năm 2020 đạt 596,5 tỷ đồng, tăng so với năm 2013. Hướng đến chăn nuôi có hiệu quả, nhiều mô hình chăn nuôi trên địa bàn đã có sự liên kết đầu ra sản phẩm với các doanh nghiệp.

Có thể nói, hiệu quả từ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đưa giá trị sản xuất Nông Lâm - Thủy sản của huyện tăng trưởng bình quân 2,06%/năm. Cơ cấu trong ngành được chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị sản xuất chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt. Bên cạnh đó, giá trị, chất lượng sản phẩm trong nông nghiệp cũng đã được nâng cao, các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Yên Lạc phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất nông - lâm- thủy sản là 1.643,4 tỷ đồng và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 2,0%/năm. Cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ có 46,2% trồng trọt, 49,2% chăn nuôi và Dịch vụ sản xuất nông nghiệp chiếm 4,6%.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 15/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*