Tin kinh tế

Yên Lạc thu ngân sách nhà nước đạt 55% dự toán HĐND huyện giao

Với quyết tâm cao của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể xã hội và toàn dân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép ” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động KT-XH và bảo đảm đời sống của nhân dân. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được phát triển, công tác an sinh xã hội được quan tâm, công tác thu chi tài chính ngân sách trên địa bàn được đảm bảo kế hoạch đề ra.

Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó có nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ. Với quyết tâm cao của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể xã hội và toàn dân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép ” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động KT-XH và bảo đảm đời sống của nhân dân. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được phát triển, công tác an sinh xã hội được quan tâm, công tác thu chi tài chính ngân sách trên địa bàn được đảm bảo kế hoạch đề ra.

6 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện dự kiến đạt 121.554 triệu đồng, đạt 55% dự toán HĐND huyện giao và bằng 135% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp quốc doanh địa phương đạt 309 triệu đồng, thu ngoài quốc doanh đạt 12.215 triệu đồng, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 4.980 triệu đồng, thu lệ phí trước bạ đạt 22.500 triệu đồng, thu phí lệ phí đạt 2.500 triệu đồng, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 500 triệu đồng, thuế sử dụng đất 45.100 triệu đồng.... Huyện cũng dự kiến đạt 619.269 triệu đồng thu ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm, đạt 87% dự toán tỉnh giao và bằng 103% so với cùng kỳ

 

 

 

6 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách địa phương toàn huyện dự kiến đạt 584.504 triệu đồng, đạt 82% dự toán tỉnh giao và đạt 77% dự toán HĐND huyện giao. Nhìn chung các khoản chi cơ bản đều đảm bảo đạt theo dự toán, chi tiêu tiết kiệm, chủ động nguồn để đáp ứng các nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch, đảm bảo chi đúng định mức, đúng chế độ chính sách.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đều đạt so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Huyện đã có 05/11 chỉ tiêu thu vượt kế hoạch giao và có 04 xã làm tốt công tác thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước như: Nguyệt Đức, Trung Kiên, Yên Đồng, Văn Tiến. Trong thực hiện chi ngân sách, huyện đã bám sát dự toán được giao và nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời chủ động đảm bảo nguồn để ứng phó với các nhiệm vụ phát sinh theo nhu cầu thực tế tại địa phương.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 đã được HĐND huyện giao, huyện Yên Lạc đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã thị trấn tập trung triển khai các giải pháp để đảm bảo hoàn thành công tác tài chính ngân sách 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, cùng với tập trung khai thác tốt các nguồn thu, huyện sẽ thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu, trốn thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thuế, lách thuế hoặc lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để trốn thuế. Trong chi ngân sách, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển, thực hiện nghiêm quy định của Luật đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các cơ quan đơn vị trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo việc sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công khai minh bạch. Bên cạnh đó, huyện tiến hành rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian quy định và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết quả xử lý đối với các cơ quan đơn vị. Do chính sách thuế thay đổi, UBND huyện đang đề nghị UBND tỉnh, HĐND huyện xem xét điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 đối với 02 chỉ tiêu dự kiến hụt thu ngân sách, bao gồm: thu ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ. Đây là hai chỉ tiêu điều chỉnh do thực hiện Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 13/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*