Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được các ngành, các cấp trong huyện Yên Lạc quan tâm, song bên cạnh đó vẫn còn tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích. Để hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em, Chủ tịch UBND huyện vừa có công văn yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Tăng cường công tác tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (đường dây tư vấn của Cục Trẻ em) hoặc số điện thoại 1800585898 (đường dây tư vấn của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh) để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em.

2. Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em trong dịp hè, thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

3. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cho trẻ em kỹ năng biết tự bảo vệ mình, tránh xa các nguy cơ bị lợi dụng về lao động, bạo lực, xâm hại, biết tự phòng tránh tai nạn thương tích (như tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu về an toàn giao thông, các lớp học bơi, các lớp sơ cứu người bị nạn...) và có kiến thức, kỹ năng để thực hiện quyền tham gia, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội, bày tỏ ý kiến phù hợp với lứa tuổi (lớp giáo dục kỹ năng sống, lớp dạy kỹ năng thuyết trình,...); tuyên truyền về các mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; kiến thức, kỹ năng cảnh giác, phòng ngừa các hành vi dụ dỗ, lừa gạt, mua bán trẻ em.

4. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, theo dõi và giám sát những trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, ngược đãi, bị tai nạn thương tích; trẻ em bị bóc lột lao động và có nguy cơ bị bóc lột lao động; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và việc thực hiện các chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các gia đình nghèo...

5. Tăng cường vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em để xây dựng các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng các công trình phúc lợi, các chương trình hỗ trợ cho trẻ em để tạo mọi điều kiện cho trẻ em được phát triển toàn diện; hỗ trợ đầu tư đồ dùng học tập cho trẻ em; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; nhận đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

6. Giao Phòng Lao động - TB&XH huyện chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đặc biệt là công tác phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em trong đó có phòng, chống tử vong do đuối nước; Tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo theo quy định.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 13/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*