ĐH Đảng bộ các cấp

Tổ công tác số 10 của BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, chương trình, kịch bản Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII

Chiều ngày 6/7/2020 tổ công tác số 10 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã dự và cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, chương trình, kịch bản Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tính đến hết ngày 18/6/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, cơ cấu nhân sự. 17/17 xã, thị trấn bầu đủ số lượng cấp ủy; bầu đủ Ban thường vụ cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư, UBKT Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT theo đúng phương án nhân sự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đã báo cáo những nội dung chính trong dự thảo Văn kiện, gợi ý những nội dung cần thảo luận, thống nhất trong Văn kiện, đó là: Thảo luận, quyết định chủ đề Đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, phân tích sâu những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Văn kiện.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và qua các ý kiến đóng thẳng thắn của tổ công tác, hội nghị đã bàn thảo sâu về Chủ đề Đại hội, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, truyền thống và định hướng phát triển của huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng đánh giá kỹ lưỡng kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo đánh giá trúng, đúng và sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các mặt công tác xây dựng Đảng và những bài học kinh nghiệm rút ra. Các đại biểu cũng dành thời gian bàn và thống nhất các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát 5 năm tới và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

Các đồng chí trong đoàn công tác số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện đạt được trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhìn chung được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và tiến độ chung. Các đại biểu cũng cho rằng Huyện ủy Yên Lạc đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị cũng như các văn kiện trình Đại hội một cách chi tiết, kỹ lưỡng, có đánh giá so sánh kết quả các chỉ tiêu đạt được so với nhiệm kỳ trước; đồng thời cho ý kiến vào chương trình Đại hội; chủ đề của Đại hội; bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới.

 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu trong việc phát biểu ý kiến thảo luận, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, báo cáo chính trị là “kim chỉ nam”, là sản phẩm trí tuệ, mục tiêu, định hướng của Ban chấp hành Đảng bộ huyện để lãnh đạo huyện phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, đồng chí yêu cầu Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập Văn kiện trên cơ sở những góp ý của tổ công tác, các đại biểu tại hội nghị và bằng văn bản sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình xây dựng báo cáo chính trị.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 06/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*