Thông tin cần biết

Thông báo: Nội dung, tài liệu ôn kiến thức phỏng vấn xét tuyển giáo viên tiểu học theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ trẻ

...

 

Xem Tài liệu kiến thức chung tại đây

Xem Kiến thức chuyên môn tại đây

 

Ngày đăng: 07/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*