Thông tin cần biết

Kế hoạch xét tuyển giáo viên tiểu học theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

...
Xem Nội dung kế hoạch tại đây

 

Ngày đăng: 01/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*