Tin kinh tế

Kinh tế Yên Lạc đạt kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong tháo gỡ khó khăn, tăng cường đầu tư các nguồn lực cho phát triển kinh tế, nên trong 6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Yên Lạc vẫn đạt kết quả khả quan.

 

Huyện đã ban hành 07 kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt 854 tỷ đồng, đạt 57,4% kế hoạch và tăng 3,6% so với cùng kỳ. Nhiều mô hình sản xuất chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP như: chuối tiêu xã Liên Châu, măng tây, dưa lê ở xã Văn Tiến; rau ở hai xã Liên Châu và Hồng Phương tiếp tục được triển khai có hiệu quả; nhiều mô hình nuôi trồng thuỷ sản theo hướng thâm canh, bán thâm canh tiế tục được mở rộng. Vận dụng tốt các chủ trương, chính sách của tỉnh và của huyện, đồng thời làm tốt công tác GPMB và đầu tư xây dưng các Cụm công nghiệp, nên trong 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN trên địa bàn huyện đã đạt 1.569 tỷ đồng, đạt 40,9% kế hoạch và tăng 1,6% so với cùng kỳ. Giá trị xây dựng cơ bản đạt 740 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong xây dựng, huyện đã hoàn thiện hồ sơ lập đề án công nhận đô thị loại V các xã: Đồng Văn, Tề Lỗ và Trung Nguyên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Khu nhà ở dịch vụ xã Đồng Văn; khu đô thị Yên Lạc - Dragon City; khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng.

 

 

 

6 tháng đầu năm, giá trị Thương mại - Dịch vụ của huyện đạt 1.151 tỷ đồng, đạt gần 39% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước đạt 118 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch, thu ngân sách địa phương đạt 497 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch. Huyện đã hoàn thành GPMB để đầu tư xây dựng 09 dự án với tổng diện tích 64 ha.

6 tháng cuối năm 2020, huyện Yên Lạc sẽ tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 có 3 xã gồm: Liên Châu, Tam Hồng và Yên Đồng hoàn thành xã NTM nâng cao; Các xã còn lại có 01 thôn đạt tiêu chí thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 29/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*