Thông tin cần biết

Thông báo: lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất tại xứ đồng Bãi Lão, thôn Thụ Ích và 01 thửa đất tại thôn Nhật Chiêu 4 xã Liên Châu, huyện Yên Lạc

...

Xem Thông tin đấu giá tại đây

 

 

Ngày đăng: 24/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*