Thời sự tổng hợp

Đại hội thi đua yêu nước huyện Yên Lạc lần thứ V (2020-2025)

Sáng ngày 19/6/2020, UBND huyện Yên Lạc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Dự Đại hội về phía tỉnh có đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Độ - TUV, GĐ Sở KH&ĐT; đồng chí Vũ Giang Hậu - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thanh – Phó GĐ Sở Nội vụ; đồng chí Phí Lâm Hùng – Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện uỷ Yên Lạc; đồng chí Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cùng 200 đại biểu và điển hình tiên tiến tiêu biểu của huyện.

Trong 5 năm qua, huyện Yên Lạc đã duy trì và phát huy các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 9,2 %. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 42,5 triệu đồng năm 2015 lên 67,4 triệu đồng năm 2020. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt, trong nhiều năm liên tục là huyện dẫn đầu của tỉnh về chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, huyện đã phối hợp xây dựng và sửa chữa 316 nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng khó khăn về nhà ở. Huyện duy trì và giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thông tin, thể thao tiếp tục khẳng định được vị trí cao về chất lượng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Yên Lạc phát động phong trào thi đua với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, phấn đấu kinh tế tăng trưởng bình quân đạt từ 9% đến 9,5%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại; giảm tỷ trọng nông nghiệp; giá trị sản xuất bình quân đạt trên 100 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%; kết nạp mới 80 đảng viên, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; huyện đạt chuẩn NTM nâng cao…

 

 

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lạc đã đạt được trong 5 năm qua. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương đồng thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lạc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng công tác bình xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua do trung ương, tỉnh phát động gắn với thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

 

 

 

Tại Đại hội, 39 tập thể và 55 cá nhân tiêu biểu đã được UBND huyện Yên Lạc tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 

 

 

Tại Đại hội, Ban chỉ đạo phong trào thi đua khen thưởng huyện Yên Lạc đã phát động phong trào thi đua lần thứ VI.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 19/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục