Xây dựng nông thôn mới

Xã Trung Nguyên hướng đến đô thị loại V

Được nằm trong Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong nhiều năm qua, xã Trung Nguyên đã bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, có sự đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan nông thôn và đang cho thấy một diện mạo đô thị mới.

 

Đại lý kinh doanh đồ gia dụng thôn Thiệu Tổ, xã Trung Nguyên 

 

 

Là xã có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 718 ha với 3.310 hộ. Trong quá trình xây dựng đô thị, Trung Nguyên đã bứt phá từ một nền kinh tế thuần nông và những hạn chế về trình độ dân trí, nhưng đến nay đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, truyền thống văn hóa được duy trì và phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn hội trên địa bàn luôn n định; quân sự, quốc phòng được củng cố và giữ vững. Các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới được giữ vững và nâng cao chất lượng. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân. Đối chiếu với tiêu chuẩn phân loại đô thị quy định tại Nghị quyết 1210 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đến thời điểm này, qua rà soát, đánh giá 49 chỉ tiêu hiện trạng với 5 tiêu chuẩn quy định, xã Trung Nguyên đã đạt tổng điểm 85,75/100 điểm. Trong đó, các tiêu chuẩn về: vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; về quy mô dân số đô thị; Mật độ dân số và về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, xã Trung Nguyên đều đạt các tiêu chí theo quy định. Với tiêu chuẩn về Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị với 38 chỉ tiêu quy định, xã Trung Nguyên đã đạt 31 chỉ tiêu, đạt 48,25 điểm. Các chỉ tiêu chưa đạt như: Hệ thống cấp nước sạch, nhà tang lễ, trường Đại học, cao đẳng, dạy nghề, trung tâm thương mại, Trung tâm y tế chuyên sâu, Trung tâm văn hoá - thể dục thể thao xã đang tiếp tục định hướng, đầu tư nâng cấp trong thời gian tới.

 

 

 

Hướng tới xã đạt đô thị là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã và phù hợp với Chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Với việc đạt tổng điểm 85,75/100 điểm của 49 chỉ tiêu quy định, xã Trung Nguyên đã được UBND huyện làm tờ trình đề nghị Sở Xây dựng tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và công nhận xã đạt chuẩn đô thị loại V trong năm 2020.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 16/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*