Tin Văn Hóa xã hội

Huyện Đoàn Yên Lạc bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác Đội năm 2020

Nhằm bổ sung lý luận, kỹ năng nghiệp vụ, qua đó nâng cao khả năng tổ chức, chỉ đạo công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cơ sở, đồng thời là dịp để cán bộ cơ sở Đoàn trong huyện được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn - Đội, trong 02 ngày 13-14/6/2020, tại hội trường UBND xã Hồng Châu, BTV huyện Đoàn đã tổ chức tập huấn cho 100 học viên là cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên tiêu biểu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong 02 ngày, các cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên tiêu biểu của các xã, thị trấn đã được trang bị các kiến thức, kỹ năng về: lý luận, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư; các bài múa hát thanh thiếu nhi hè năm 2020; kỹ năng sinh hoạt nhóm và tổ chức các sân chơi cho đoàn viên thanh thiếu niên và nhi đồng; công tác quản lý thiếu nhi và các nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian tập huấn, nhiều ý tưởng, giải pháp sáng tạo về cách thức tổ chức hoạt động Đoàn - Đội ở cơ sở đã được các cán bộ đoàn chia sẻ, học tập.

 

 

 

 

 

Tập huấn bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác Đội trên địa bàn dân cư là hoạt động thường niên để mỗi cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên được nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn - Đội; nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống, qua đó từng bước đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị đi vào nề nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

Tuấn Anh

 

 

Ngày đăng: 16/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*