Tin kinh tế

Động lực thi đua phát triển kinh tế ở Yên Lạc

Việc tổ chức tốt các phong trào thi đua đang có tác dụng to lớn và đã trở thành động lực thúc đẩy, động viên, cổ vũ mọi tổ chức, cá nhân trong huyện ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp CNH, HĐH.

Điểm nhấn trong các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua của huyện Yên Lạc là đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để tạo động lực cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Các phong trào thi đua ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị luôn diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực và bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã thu nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt trong phát triển kinh tế, huyện đã tạo được động lực mạnh mẽ từ các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực với những nội dung cụ thể, thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

 

 

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, huyện đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua áp dụng khoa học kỹ thuật, tiến bộ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản xuất nông nghiệp như: cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung để thúc đẩy sản xuất phát triển. Nhờ vậy, không chỉ có nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất, mà Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi lao động nông thôn cũng thực sự tạo chuyển biến với kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện nhà. Hiện nay, giá trị thu được trên 1 ha canh tác của huyện đã đạt 150,5 triệu đồng, tăng 5,4 triệu đồng so với năm 2015; hệ số sử dụng đất đã đạt 2,25 lần. Tỷ lệ cơ giới hóa đạt trên 97% ở các khâu làm đất, thu hoạch trong sản xuất lúa, góp phần giảm chi phí, công sức lao động. Một số diện tích đất vùng bãi kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả với các mô hình trang trại trồng cây ăn quả cho thu nhập trên 1 tỷ đồng như: Bưởi diễn, Chuối, Đu đủ, Cam canh… Nhiều mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ nhà màng lưới, tưới tự động cũng đã xuất hiện và nhân rộng tại các xã Hồng Phương, Đại Tự, Liên Châu, Nguyệt Đức, Văn Tiến. Toàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, phong trào đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như: Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Trung, các mô hình trồng cây ăn quả của hộ ông Ngô Văn Hải (thôn Đại Tự 1, xã Đại Tự), bà Phùng Thị Nhị (thôn Trung Giang, xã Trung Kiên), ông Thiều Văn Quỳnh (thôn Xuân Đài, xã Nguyệt Đức) … cho thu nhập mỗi năm trên 500 triệu đồng.

 

 

Thi đua “Đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại”, “áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới”, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản của huyện cũng tạo bước đột phá mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Trong 5 năm qua, mặc dù thời tiết diễn biến thất thường và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ... Song công tác phòng trừ dịch bệnh được chỉ đạo và triển khai kịp thời, các loại dịch bệnh nguy hại được khống chế, đàn gia súc, gia cầm của huyện vẫn phát triển ổn định. Nhiều trang trại quy mô lớn được phát triển ở khắp các địa phương. Toàn huyện có tổng đàn trâu, bò tăng 16,8%; tổng đàn lợn tăng 4,3%; đàn gia cầm tăng 8,8%. Tỷ lệ bò lai 3/4 giống bò ngoại, lợn lai siêu nạc chiếm trên 98% tổng đàn. Thủy sản được phát triển theo hướng mở rộng diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh và áp dụng công nghệ nuôi mới với mô hình nuôi “cá sông trong ao” đem lại hiệu quả kinh tế. Điển hình như hộ ông Kim Đình úp ở xã Đồng Văn đã mạnh dạn nhận thầu của UBND xã Đồng Văn diện tích đầm là 10 ha để phát triển mô hình trang trại, mỗi năm cho thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng. Bên cạnh đó có nhiều điển hình trong chăn nuôi như các hộ ông Nguyễn Ngọc Anh (thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu); ông Trương Văn Hiền (thôn 1, xã Hồng Châu); bà Nguyễn Thị Lý (thôn 5, xã Trung Hà) ... đã cho thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng một năm, giải quyết được việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương.

 

 

Trong lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo ”, “Nâng cao sản xuất chất lượng, hiệu quả của sản phẩm ”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi ”... được phát động sâu rộng trong các doanh nghiệp và nhân dân đã thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển. Đến nay, huyện đã có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng tăng bình quân 12,9%/năm. Huyện có 04 cụm công nghiệp, làng nghề được đầu tư, đưa vào sử dụng; nhiều cơ sở đã có sự đầu tư mở rộng quy mô, dây truyền sản xuất với giá trị hàng trăm tỷ đồng; nhiều ngành nghề như: tái chế nhựa, tơ nhựa, sản xuất phôi thép, thép thành phẩm, đồ mộc, gỗ mỹ nghệ tiếp tục được phát triển mạnh. Hiệu quả của các làng nghề truyền thống đã tạo việc làm cho hơn 4.500 lao động của địa phương. Qua các phong trào thi đua trong lĩnh vực Công nghiệp - TTCN - XD, huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biêu như: cơ sở sản xuất đũa của bà Nguyễn Thị Vui (xã Trung Nguyên), mô hình mộc truyền thống của ông Dương Văn Trường (thị trấn Yên Lạc), cơ sở sản xuất bông, vải sợi của ông Dương Quang Hùng - chủ doanh nghiệp Hoàng Yến tại xã Yên Đồng, ... Thương mại - Dịch vụ của huyện được mở rộng, phát triển mạnh đạt mức tăng trưởng bình quân 7,6%/năm. Cùng với các điểm kinh tế phát triển như: Thị trấn Yên Lạc, Tề Lỗ, Đồng Văn, Trung Nguyên,… các khu chợ nông thôn cũng đã hình thành mạng lưới thương mại rộng khắp trên địa bàn tạo điều kiện trao đổi, giao lưu hàng hóa, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Phong trào thi đua xây dựng đường giao thông nông thôn, đường liên thôn, liên xã đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, đến nay toàn huyện đã cứng hóa 100% các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã và các trục thôn ngõ xóm. Huyện cũng đã hoàn thành nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm đưa vào sử dụng như: Dự án thảm nhựa mặt đường Yên Lạc - Vĩnh Yên đoạn đường tránh QL2C (Mả Lọ) đến QL2 (Đường tránh thành phố Vĩnh Yên); cải tạo, nâng cấp đường nội thị Thị trấn Yên Lạc; đường QL2C đi Trung Nguyên TL305 (Mả Lọ); đường từ tỉnh lộ 305 (cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương) đi qua Tam Hồng đi xã Liên Châu.. .các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã, trục thôn, ngõ xóm thường xuyên được nâng cấp, cải tạo; hệ thống giao thông nội đồng được duy trì, xây dựng mới theo tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

 

 

Các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế đã thực sự tạo động lực để huyện đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,2%/năm và tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực: Tăng tỷ trọng Công nghiệp - TTCN - xây dựng - thương mại và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Giá trị sản xuất bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 67,4 triệu đồng/người/năm. Việc tổ chức tốt các phong trào thi đua đang có tác dụng to lớn và đã trở thành động lực thúc đẩy, động viên, cổ vũ mọi tổ chức, cá nhân trong huyện ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp CNH, HĐH.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 16/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*