Tin Văn Hóa xã hội

Kết quả công tác cải cách hành chính huyện Yên Lạc 6 tháng đầu năm 2020

Hiện nay, huyện Yên Lạc đang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong đẩy mạnh công tác CCHC để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của CBCCVC, nhất là đội ngũ CCVC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Lạc đã thu được những kết quả tích cực góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Toàn huyện đã đẩy mạnh việc cải cách thể chế, đổi mới nội dung quy trình soạn thảo, rà soát và ban hành văn bản QPPL đảm bảo đúng quy định, đồng thời rà soát đảm bảo tinh giảm gọn nhẹ các thủ tục hành chính. Trong quản lý điều hành, UBND huyện đã áp dụng công nghệ thông tin theo hệ thống mạng LAN, Internet; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, khắc phục được tình trạng gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Nhờ vậy, việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo đúng thời gian quy định. Kết quả, UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn đạt 100% số hồ sơ thuộc các lĩnh vực: cấp phép xây dựng, quản lý đất đai, đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh, lao động TB&XH, chứng thực, hộ tịch. Trong đó có gần 25% số hồ sơ về quản lý đất đai và 70% số hồ sơ thuộc lĩnh vực lao đông TB&XH được giải quyết trước hạn. Tại UBND các xã, thị trấn có từ 98% - 100% số hồ sơ thuộc các lĩnh vực được giải quyết đúng hạn.

 

 

Hiện nay, huyện Yên Lạc đang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong đẩy mạnh công tác CCHC để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 15/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*