Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc hỗ trợ chi trả cho 13.854 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Đến nay đã có 13.854 đối tượng được hỗ trợ với tổng số tiền là 16.557.250.000 đồng

Triển khai hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, phòng Lao động-TB&XH huyện Yên Lạc đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ dịch theo quy định, đảm bảo đúng, không trùng lặp, không bỏ sót đối tượng. Phòng đã tham mưu để UBND huyện ra quyết định cấp kinh phí số tiền 17.846.400.000 đồng để chi hỗ trợ cho các đối tượng. Đến nay đã có 13.854 đối tượng được hỗ trợ với tổng số tiền là 16.557.250.000 đồng, trong đó có 2.718 người thuộc đối tượng người có công và thân nhân NCC trong hỗ trợ đại dịch Covid 19 đã được hỗ trợ với tổng số tiền là 4.071.500.000 đồng; 5.549 người thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng được hỗ trợ đại dịch Covid 19 với tổng số tiền là 8.296.500.000 đồng.; có 5.587 người là hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trong đại dịch Covid 19 với tổng số tiền là 4.189.250.000 đồng. Đến ngày 09/5/2020 đã chi trả xong cho các đối tượng trên. Trong quá trình, phòng đã phát hiện và kịp thời dừng không chi trả cho nhiều trường hợp do trùng đối tượng, đối tượng đã chết và đối tượng vi phạm pháp luật Nhà nước. Số tiền thừa hơn 1.289.150.000 đồng đã được Phòng Lao động – TB&XH huyện thu hồi trả lại ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Hiện nay, Phòng LĐ-TB&XH huyện đang phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách kê khai đối với nhóm lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm. Tuy nhiên, các đối tượng này nhiều, hơn nữa do là huyện nông nghiệp, đa số các hộ gia đình đều có ruộng, nên các xã, thị trấn cúng đang gặp khó khăn khi khó xác định lao động thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp. Để chi trả kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, huyện Yên Lạc sẽ thành lập tổ thẩm định xét duyệt hồ sơ và sẽ chi trả kịp thời, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

 

 

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 12/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*